Gemeente BoekelMonumentencommissie neemt afscheid van twee leden

Op 8 november 2010 heeft de gemeente Boekel afscheid genomen van twee monumentencommissieleden te weten mevrouw J.G. Borgo en de heer W.J.C.A. Corssmit. Zij hebben hebben beide het gemeentebestuur te kennen gegeven hun functie neer te willen leggen. Aan het eind van dit jaar zullen zij hun taken officieel neerleggen.

Mevrouw Borgo is sinds enkele jaren actief binnen de com-missie en is uit hoofde van haar beroep als landschaps-architecte een aangename aanvulling. Haar kritische blik op zaken hield de monumentencommissie scherp en alert wat door de overige leden zeer werd gewaardeerd.

Â

De heer Corssmit wordt geroemd om zijn enorme inzet voor met name de jaarlijkse Open Monumentendag. Als lid van de Heemkundekring St. Achten was hij de âlokale encyclopedieâ van de commissie. Hij was al vele jaren lid van de commissie.

Â

Beide leden hebben hun steentje bijgedragen wat de advisering van het college betreft over het gemeentelijke monumentenbeleid. Zij waren onder andere actief betrokken bij de oprichting van de officiële monumentencommissie, de opstelling van de gemeentelijke monumentenverordening en bij de aanwijzing van objecten tot gemeentelijk monu-ment.

Â

Het gemeentebestuur wil beide personen nogmaals hartelijk danken voor hun enthousiasme en voor hun inzet in de afgelopen jaren. Hopelijk kan in de toekomst toch nog eens âad hocâ een beroep gedaan worden op de deskundigheid van deze vrijwilligers.