Gemeente Twenterand


Veel belangstelling voor Voorlopig Ontwerp activiteitencentrum Vroomshoop

bijeenkomst Tijdens de inloopbijeenkomsten die Mijande Wonen en de gemeente Twenterand op 23 en 25 november 2010 hebben gehouden, hebben circa 150 personen kennis genomen van het Voorlopig Ontwerp voor het activiteitencentrum Vroomshoop. Wethouder Binnenmars keek met een tevreden gevoel terug op de inloopbijeenkomsten en kon constateren dat de bijeenkomsten in een grote behoefte hebben voorzien. `Dergelijke bijeenkomsten willen we in de toekomst vaker in samenwerking met Mijande Wonen organiseren', aldus wethouder Binnenmars.

Tijdens de bijeenkomst in het MCC werd duidelijk dat het activiteitencentrum in een grote behoefte voorziet en de reacties op het ontwerp waren bijna allemaal positief. Enkelen hadden vragen over de huurprijzen voor de multifunctionele zalen, de materialenbergingen en de tribune in de sporthal. Vooral de tribune leverde stof tot discussie op, waarbij het merendeel van de belangstellenden tevreden was met de gekozen oplossing. Daarnaast werden nog suggesties gedaan over de inrichting van de toekomstige multifunctionele activiteitenruimte (theaterzaal). Mijande Wonen deed de toezegging om op zo'n kort mogelijke termijn antwoord te geven op openstaande vragen. Mijande Wonen gaf ook aan om nog met diverse gebruikers in overleg te gaan over de invulling van details, die van belang zijn voor het toekomstig gebruik. De corporatie wil onder andere kijken waar de biljarttafels het best geplaatst kunnen worden, zodat bezoekers op een veilige wijze de wedstrijden kunnen kijken.

Tijdens de gesprekken in het MCC kwamen ook de rollen van de gemeente en Mijande Wonen in het vervolg van het proces aan de orde. Bij een groot aantal mensen bestaat de indruk dat de gemeente na de bouw van het activiteitencentrum geen enkele bemoeienis meer met het gebouw heeft. Die indruk is niet juist. Voor het beheer van het gebouw wordt een beheersvorm opgericht waarin ook de gemeente deel neemt. Met het stellen van een aantal randvoorwaarden op het gebied van de huurprijzen, de vergoedingen voor het gymonderwijs, enz. blijft de gemeente verbonden aan het activiteitencentrum.