Gemeente Meppel


Start definitieve inrichting bedrijventerrein Noord II

29-11-2010 -
De bomen aan de Douwemaat zijn geplant. Dit is de start van het definitief inrichten van dit gedeelte van bedrijventerrein Noord II. Nu de aanleg van het groen is begonnen gaan we verder met het afronden van het bestek voor de wegenstructuur. Het is de bedoeling om dit werk in het voorjaar te gaan uitvoeren.