Rijksvoorlichtingsdienst

Atsma wil erkenning houtcertificaat MTCS voor duurzaam inkopen overheid

Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) is voornemens het Maleisische houtcertificatiesysteem MTCS (Malaysian Timber Certification System) te accepteren voor het duurzame inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. Hij schrijft dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Atsma denkt dat de belangrijkste bezwaren die de TPAC (Timber Procurement Assessment Committee) tegen MTCS heeft - onvoldoende bescherming van gecertificeerd bos tegen omzetting in andere landgebruiksvormen en twijfel over de borging van de inspraak van de inheemse bevolking - binnen afzienbare termijn kunnen worden opgelost. Hij concludeert dit op basis van het advies van TPAC en uit een gesprek dat hij recent had met het bestuur van de Malaysian Timber Certification Council (MTCC) en de Maleisische minister Dompok van Plantation Industries and Commodities. MTCC heeft de afgelopen tijd al grote vooruitgang geboekt voor wat betreft de garantie van duurzaam bosbeheer. De acceptatie van MTCS voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid zal de positieve ontwikkelingen in Maleisië en in de regio verder stimuleren, concludeert Atsma. Zijn voornemen is in lijn met tot nu toe gevoerd Europees beleid op dit punt: andere EU-lidstaten met een duurzaam inkoopbeleid, zoals het Verenigd Kon inkrijk, Denemarken en Duitsland, hebben ook MTCS geaccepteerd.