Productschap Vis


European Fisheries Techonology Platform officieel van start

European Fisheries Techonology Platform officieel van start Afgelopen woensdag 24 november vond in Brussel de eerste Algemene Vergadering plaats van het European Fisheries Technology Platform (EFTP). Paula den Hartog, Hoofd Visserijzaken van het Productschap Vis, is verkozen om zitting te nemen in het bestuur namens de Nederlandse vissector.

Het European Fisheries Innovation Platform is opgericht om de lange termijn positie van de Europese vissector, zowel bedrijfstechnisch als wetenschappelijk, te versterken. Het platform zal een onontbeerlijk instrument zijn in de transitie naar een economisch rendabele, duurzame en moderne vissector. Omdat dit platform grotendeels van de vissector zelf is kan de sector deze transitie sturen en niet aan de zijlijn blijven waar ze alleen geconsulteerd wordt. Het platform zal zich richten op de onderzoeksagenda van de Europese Unie, Europese financiële middelen die ingezet worden voor innovaties en het Europees beleid ten aanzien van de vissector en onderzoek en innovaties in het bijzonder.

Het doel van deze vergadering was om het bestuur te verkiezen en de `terms of reference' te bespreken. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de hele vissector en uit vertegenwoordigers van wetenschappelijke instituten (minder dan een derde van het bestuur). De vertegenwoordigde landen waren onder andere Spanje, Noorwegen, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Denemarken en Nederland. Javier Garat, de voorzitter van de Confederación Española de Pesca (CEPESCA) en Europêche, werd unaniem gekozen tot voorzitter van het bestuur van de EFTP voor een periode van twee jaar.

Naar verwachting zal dit platform een vruchtbare samenwerking tussen de industrieën onderling en tussen de vissector en wetenschappers uit diverse landen ten aanzien van innovaties en onderzoek bewerkstelligen.

Voor vragen of meer informatie neem contact op met Paula den Hartog (070-3369610).