Waterschap Reggel en Dinkel


Dinkel in gesprek over mogelijkheden opschaling

Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Regge en Dinkel in gesprek over mogelijkheden opschaling

Waterschappen Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Regge en Dinkel starten een verkennend onderzoek naar een eventuele opschaling. Reden hiervoor is het versterken van de primaire taak waar waterschappen voor staan: de zorg voor voldoende hoeveelheid oppervlaktewater van goede kwaliteit.

Het onderzoek is een logisch vervolg op eerdere verkennende gesprekken over samenwerking in het Rijnstroomgebied. De waterschappen zien het als hun kerntaak het waterbeheer op een zo efficient mogelijke wijze uit te voeren. De drie grenswaterschappen denken dat door verdergaande samenwerking nog schaalvoordelen zijn te behalen. Tevens is er sprake van uitdagingen in het (grensoverschrijdend) waterbeheer, versterken van bestuurskracht en een robuuster financieel draagvlak. De waterschappen grenzen allen aan Duitsland.

De drie waterschappen zullen de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland gelet op hun toezichthoudende rol op de waterschappen nauw betrekken in het verkennende onderzoek en eventuele vervolgstappen. De waterschappen zien de provincies bovendien als een belangrijke samenwerkingspartner.

Samenwerking Rijn Oost en Rijn Midden blijft bestaan

De waterschappen in het oostelijk Rijnstroomgebied (naast deze drie waterschappen behoren hiertoe ook Groot Salland en Reest en Wieden) plus de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem zijn al enige tijd in gesprek over vormen van versterkte samenwerking. Dit met het oog op diverse landelijke, maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen die de komende tijd van groot belang zijn. Het verkennend onderzoek van Rijn en IJssel, Velt en Vecht en Regge en Dinkel betekent niet dat de huidige samenwerking binnen de groep van zeven waterschappen gaat verminderen.
© Waterschap Regge en Dinkel
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||