RijksoverheidAanbiedingsbrief Wetsvoorstel tot wijziging van de anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

PDF document | 1 pagina | 26 KB

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-11-2010 | SZW

Download

Zie het origineel
Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging inzake het wetsvoorstel Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet.

Bijlagen

Nota van wijziging Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur ...

Kamerstuk | 29-11-2010 | SZW

Nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel Anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Verslag naar aanleiding van het wetsvoorstel anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet. Dit wetsvoorstel heeft als doel meer ...

Kamerstuk | 29-11-2010 | SZW

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051