Rijksoverheid


Nota van wijziging Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

Nota van wijziging Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet

PDF document | 2 pagina's | 20 KB

Kamerstuk: Nota van wijziging | 29-11-2010 | SZW

Download

Zie het origineel
Wijziging van de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen om cumulatie van de uitkeringsduur op grond van de Ziektewet met de uitkeringsduur op grond van de Werkloosheidswet tegen te gaan en enige andere wijzigingen (Wet anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet).

Dit document is een bijlage bij:

* Aanbiedingsbrief Wetsvoorstel tot wijziging van de anticumulatie Ziektewet en Werkloosheidswet
Kamerstuk | 29-11-2010 | SZW

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051