Rijksoverheid


Speech van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen, opening A 58 Eindhoven - Oirschot, maandag 29 november 2010

Toespraak | 29-11-2010

"Investeren in infrastructuur loont". Dat zei Melanie Schultz van Haegen vandaag tijdens de 'openstelling' van de nieuwe rijstrook op het traject A58 Batadorp - Oirschot. Schultz: "De files in Brabant zijn gehalveerd ten opzichte van 2009. Niet door de crisis, maar in belangirjke mate door drie grote wegprojecten op de A2". Op deze manier zal Nederland sterker uit de crisis komen. Minder files geeft onze opkrabbelende economie de ruimte en is beter voor het milieu. De minister wil doorpakken en Nederland in beweging krijgen en houden; met de spoedaanpak, met pps en met beter benutten. Door de financiële krapte zal het kabinet uiteraard keuzes moeten maken. De minister wil daarom het maximale rendement halen uit elke te investeren euro.

23 augustus ging hier de schop in de grond.
Meneer Meeuwissen, u heeft dat samen met mijn voorganger gedaan. Omdat deze verbinding voor uw bedrijf van groot belang is. We zijn nu 3 maanden verder. Ik stel het op prijs dat u hier nu weer bent om samen met mij de nieuwe rijstrook officieel te openen.

In een heel korte tijd heeft de A58 richting Tilburg er een nieuwe derde rijstrook bij.
Dat is pas snel bouwen en doorpakken.
Tegenwoordig worden wegen sneller aangelegd dan kabinetten geformeerd! Ik wil alle mensen die zo keihard hebben gewerkt hartelijk bedanken. Namens heel hardwerkend Nederland wil ik graag applaus voor alle mensen van het team RWS en aannemer Heijmans.

Geachte burgemeesters,
Dames en heren,

Een goede infrastructuur is de smeerolie van onze economie. Juist nu de economie uit een diep dal begint te klimmen, moet onze infrastructuur die economische groei vrij baan geven. Want een haperende infrastructuur en slechte bereikbaarheid zijn funest voor dat herstel.
Files berokkenen bedrijven miljoenen euro's aan schade. Files zijn slecht voor het milieu.
Files zorgen voor veel nationaal chagrijn.

Ik wil dan ook de mobiliteit aanpakken; voor een sterke economie en een schoner milieu.
Als onze economie sterker uit de crisis wil komen, mag deze niet geremd worden. Niet door oplopende files of vertragingen op plekken die essentieel zijn voor onze nationale economie.
Dat geldt voor onze mainport en greenports, maar zeker ook voor onze brainport Eindhoven.

We werken daar hard aan.
Overheden en markt.
En op bepaalde trajecten zijn de gunstige effecten goed merkbaar. Kijk naar Noord-Brabant.
In 2010 zijn de files in Noord-Brabant gehalveerd! Makkie zult u misschien denken.
De economische crisis is de remmende factor op files. Niet dus.
De daling van de files is vooral toe te schrijven aan drie grote projecten op de A2 die zijn afgerond.
De files op dit knelpunt zijn dit jaar met 84 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Dat is echt een prestatie van formaat!
En het toont dat investeren in asfalt loont!
Die aanpak zet ik dus daadkrachtig voort.
Onder meer met het bouwprogramma voor de weg.
De komende vijf jaar komt er ruim 800 kilometer aan rijstroken bij. Tot 2020 is er ruim 21 miljard euro bestemd voor wegen. Natuurlijk moeten we in deze financieel krappe tijden ook keuzes maken.

Ik doe de investeringen daar, waar we het meeste rendement uit elke euro kunnen halen.
Dus wil ik meer privaat geld aantrekken voor infrastructuur. We dagen de markt uit.
Kom met slimme oplossingen op het gebied van ontwerp en bouw, van beheer en onderhoud van infrastructuur.
De overheid pakt de regie, de markt is de creatieve speler die het doet.
En ik wil ook het meeste rendement halen uit elke kilometer asfalt. Dus onderzoek ik bijvoorbeeld of we spitsstroken altijd kunnen openstellen.
Natuurlijk binnen de normen voor lucht, geluid en verkeersveiligheid.

Dames en heren,
Het zou een historische vergissing zijn als we tegen onze infrastructuur zeggen; nu even niet, wacht maar op betere tijden... Het kabinet blijft dan ook investeren in onze wegen en waterwegen, havens en luchthavens.
Nederland bereikbaar houden en blijven houden!
Dat is onze opdracht.

En ere wie ere toekomt.
Mijn voorganger heeft met zijn spoedwet al heel veel daadkracht getoond.
Ik wil die daadkracht voortzetten.

Het doel is simpel en duidelijk.
Het gaat erom dat mensen tijdig op hun werk kunnen zijn. Dat het vrachtverkeer kan doorrijden.
Kortom, een mobiliteit waar Nederland zijn vingers bij aflikt. Maar de praktijk is vanzelfsprekend weerbarstiger. Het aantal autokilometers zal bij een gemiddelde economische groei in 2015 14 procent hoger liggen vergeleken met 2010. Als we niks doen zal de vertraging door files met 16 procent toenemen. Dan zijn we weer terug bij af en zitten we weer op het niveau van voor de crisis.
Maar ik houd van uitdagingen.
Het is mijn prioriteit en taak dat horrorscenario in de prullenbak te laten verdwijnen.
Daar sta ik voor.

Dames en heren,
Het waarom van deze nieuwe rijstrook is duidelijk. Voor de zomer is de nieuwe verbrede Randweg Eindhoven geopend. Daar loopt het verkeer niet meer vast.
Maar het is nu zaak dat het verkeer van de randweg niet in een soort van fuik terechtkomt.
Het verkeer richting noorden, oosten, zuiden en westen loopt dan net zo hard vast.
We moeten niet in stukjes weg denken.
Je bent zo sterk als je zwakste schakel.
Door het toenemende verkeer slibt de A58 richting Tilburg dicht. Het aantal files op het traject Batadorp - Oirschot is verdrievoudigd sinds de opening van de randweg.
Maar door de aanleg van deze nieuwe rijstrook houden we de Randweg Eindhoven draaiende.
Het verkeer kan de stad uit.

Dames en heren,
De westelijke schakel is nu dus versterkt.
Voor de andere schakels - richting noorden, oosten en zuiden - zijn we ook hard aan de slag.
Zodat de hele keten als geheel sterker wordt.

Op 8 november jongstleden heb ik bijvoorbeeld de derde rijstrook A2 Leenderheide - Valkenswaard in zuidelijke richting geopend. En ook voor de A2 Den Bosch - Eindhoven staat verbreding naar twee keer drie rijstroken in de planning.

Vandaag markeren we weer een investering in de economische kracht van deze regio en van Nederland.
En die is en wordt in deze regio weer top!

Dit spoedproject voor A58 is natuurlijk weer een schoolvoorbeeld van hoe we nieuwe infrastructuur moeten aanpakken.
Een snelle besluitvorming, de markt vroegtijdig betrekken, schop in de grond, keihard werken, lintje...klaar is kees!
Zoals ik al aangaf mogen we niet uitvlakken dat de slag van papier naar praktijk is waargemaakt door de mensen van RWS en de betrokken aannemers.
6.5 kilometer weg, 32.000 ton ZOAB asfalt, 25.000 kuub zand, 350 meter riolering, 112 aangepaste lichtmasten en nog veel andere werkzaamheden.

Dit team heeft dus nu 2 zogeheten `lintjes' gerealiseerd in één jaar terwijl de al ambitieuze doelstelling mei 2011 was. Zo kan het dus óók in Nederland!
En dan ook nog zonder veel noemenswaardige verkeershinder. Dit is het derde `lintje' van de in totaal dertig projecten uit de spoedaanpak.
U en ik zijn er dus nog niet.
Maar vandaag hebben we wel even recht op een feestje!

Tot slot.
Ik wil nogmaals alle betrokken mensen van Heijmans en het team van Rijkswaterstaat feliciteren met dit prachtige resultaat. En alle regionale partners bedanken voor de prima samenwerking.

Nederland in beweging brengen en houden; dat is uw missie, dat is mijn missie!
Dank u wel.

Verantwoordelijk ministerie


* Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Zie ook


* Spoedaanpak wegen

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051