Doorbraak in energie opwekken Nederlandse wateren

29/11/2010 16:48

Tauw B.V.

Deventer, 29 november 2010 - Tauw heeft samen met waterschap Velt en Vecht en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de mogelijkheden van het VIVACE waterkrachtsysteem om duurzame energie op te wekken in langzaam stromende wateren. De resultaten zijn veelbelovend. Uit de studie blijkt dat het systeem al energie kan opwekken bij lage stroomsnelheden vanaf 1,0 m/s.

Dat maakt Vivace bijzonder interessant voor deltagebieden als Nederland waar het water langzaam stroomt. Een case studie bij stuw 'De Haandrik' in de Vecht toont aan dat het waterkrachtsysteem gemiddeld 290.000 kWh per jaar oplevert. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 83 huishoudens. Maar VIVACE heeft nog meer potentie. De haalbaarheidsstudie laat zien dat het systeem ook grootschalige waterkracht mogelijk maakt. In getijdestroomgebieden kan het maar liefst 1,4 miljoen huishoudens van energie voorzien. De provincie Overijssel heeft een financiële bijdrage geleverd aan het onderzoek.

Amerikaans systeem

VIVACE is een Amerikaans waterkrachtsysteem dat staat voor Vortex Induced Vibrations Aquatic Clean Energy. Het produceert energie door gebruik te maken van wervelingen (vortexen) van water rond een aantal cilinders. In Nederland kan het systeem worden toegepast bij stuwen, in rivieren en in getijdestroomgebieden. Om VIVACE optimaal af te stemmen op de Nederlandse situatie wil Tauw een proef starten met een prototype op een nog nader te bepalen locatie in Nederland.

Visvriendelijk

Een belangrijk voordeel van het VIVACE-systeem ten opzichte van conventionele waterkrachtsystemen is de visvriendelijkheid. De cilinders laten voldoende ruimte voor vissen om er tussendoor te zwemmen en bevatten geen scherpe onderdelen.

http://www.tauw.nl