Gemeente Wunseradiel


gemeentenaam Nieuws

Meerderheid kiezers wil Súdwest Fryslân als gemeentenaam

Een meerderheid van de kiezers die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen woensdag ook hun voorkeur hebben uitgesproken voor de nieuwe gemeentenaam, kiest voor Súdwest Fryslân.

Van 57,3 procent mag dit de definieve naam worden. De naam Sneek-Súdwest Fryslân heeft de voorkeur van 23,8 procent. De keuzemogelijkheid "geen van beide namen" is aangekruist door 18,9 procent.

Van de mensen die gestemd hebben voor de nieuwe gemeenteraad, heeft een overgrote meerderheid van 98,8% ook een formulier voor de voorkeurspeiling ingevuld. Er is 3,6 procent aan ongeldige stemmen uitgebracht, waarvan 2 procent blanco.

Hieronder volgt de uitslag uitgesplitst naar de huidige gemeenten:

Gemeente
Súdwest Fryslân
Sneek-Súdwest Fryslân
Geen van beide namen
Bolsward
64,4%
4,3%
31,3%
Nijefurd
79,7%
4%
16,3%
Sneek
29,6%
52,8%
17,6%
Wûnseradiel
76,4%
4,7%
18,9%
Wymbritseradiel
70,8%
12,9%
16,3%

De uitkomst van de peiling zal worden voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraad. Die bepaalt wat uiteindelijk de naam wordt van de nieuwe gemeente.

Stemdistricten SWF telling met totalen