Belgische Federale OverheidBergen, Culturele Hoofdstad van Europa 2015

Datum: 29 november 2010

Logo

De Europese instellingen hebben de Belgische stad Bergen (Mons, hoofdstad van de provincie Henegouwen) uitgeroepen tot Culturele Hoofdstad van Europa 2015. Bergen, dat deze titel zal delen met de Tsjechische stad Plzen, wordt aldus de opvolgster van andere Belgische steden die in het verleden de eer hadden om culturele hoofdstad van Europa te zijn: Antwerpen (1993), Brussel (2000) en Brugge (2002).

De kandidatuur moest beantwoorden aan een aantal maatstaven, gecontroleerd door een onafhankelijk comité dat bestond uit 13 deskundigen. De steden die kandidaat waren kregen de opdracht een cultureel programma uit te werken dat de Europese dimensie in de kijker plaatst en de participatie van de burger stimuleert. De gekozen thema's en de samenwerking tussen de deelnemende kunstenaars moeten de Europese dimensie weerspiegelen, maar het voorgestelde programma moet ook een impact hebben op de culturele en sociale ontwikkeling van de stad op lange termijn.

http://www.mons2015.eu

Doudou