FNV KIEM

TMG gedagvaard door FNV KIEM

maandag 29 november 2010

FNV KIEM heeft Telegraaf Media Groep (TMG) afgelopen vrijdag voor de rechter gedaagd over het `Akkoord aanpak Bovenmatigheid'. In dit akkoord is door TMG en zijn centrale ondernemingsraad (COR) vastgelegd dat de salarissen worden bevroren van grafische medewerkers die `bovenmatig` verdienen. Bovenmatige TMG-werknemers verdienen meer dan 110 procent van het maximum van de cao-schaal waar zij in vallen. FNV KIEM is het om procedurele- en inhoudelijke redenen niet met de in het akkoord vastgelegde afspraak eens.

"FNV KIEM stapt naar de rechter omdat onze leden in het hele proces geen zeggenschap hebben gehad", licht bondsbestuurder Anne-Jan De Graaf de rechtsgang toe.

In de dagvaarding die de gerechtsdeurwaarder vrijdag 26 november namens de vakbonden voor Grafimedia en Techniek, FNV KIEM en CNV Media, bij TMG heeft afgeleverd, is bepaald dat de Telegraaf Media Groep zich op 9 december moet melden voor de rechtbank in Amsterdam.

De procedure is in beginsel als volgt. Binnen vier weken na de eerste zitting op 9 december dient TMG te antwoorden op de provisionele vordering. Die vordering houdt in dat TMG tenuitvoerlegging van het akkoord moet staken voor de duur van het geding. Daarna kan de rechter of vonnis wijzen (binnen 4 weken), of een extra schriftelijke ronde inlassen waarin de partijen hun standpunten nader kunnen toelichten. Dit laatste acht advocaat Jorgo Tsiris van FNV KIEM aannemelijk "gezien de omvang en de complexiteit van de materie."

Dat zou betekenen dat pas op zijn vroegst in februari 2011 bekend is of de TMG moet stoppen met het uitvoeren van het Akkoord aanpak Bovenmatigheid. Maar dat kan ook maart of april worden. Hierna zal FNV KIEM bij de rechter proberen om het Akkoord aanpak Bovenmatigheid helemaal van de baan te krijgen.

TMG zal zijn inhoudelijke verweer (tegen de vorderingen) niet eerder dan april of mei hoeven indienen. Maar, legt advocaat Tsiris uit: "Misschien dat ze het wel eerder doen, omdat ze uiteraard zelf ook belang hebben bij een snelle behandeling van deze slepende kwestie."