SGP


SGP: stop immigratie 'sexwerkers'

âMinister Leers moet een eind maken aan het toestaan van buitenlandse âsexwerkersâ. De scheidslijn tussen vrijwillig en onvrijwilligheid, en dus tussen legale arbeid en mensenhandel, is in de praktijk moeilijk te trekken. Bovendien heeft het een aanzuigende werking dat in Nederland prostitutie is toegestaan, terwijl dat in veel andere landen niet zo is. â

Dat stelt SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij. Hij zal dat morgen inbrengen bij de behandeling van de begroting Immigratie en Asiel. Van der Staaij heeft over deze materie verschillende gesprekken gevoerd met onder meer hulpverleners en de politie. Daaruit blijkt dat de ânormaliseringâ van de sexbranche leidt tot schrijnende illegale mensenhandel en uitbuiting van vaak sociaal zwakkere jonge vrouwen uit veel landen in het voormalige Oostblok, zoals Hongarije, Roemenie en Bulgarije.

Van der Staaij: âOmdat in Nederland het bordeelverbod is afgeschaft, worden juist vanuit ons land veel vrouwen geworven voor prostitutie. Op die manier fungeert Nederland als een magneet voor illegale vrouwenhandel. Het toestaan van de âimmigratieâ van al deze sexwerkers is vragen om moeilijkheden. Nu en in de toekomst. Daarom is het zaak nu actie te ondernemen.â