Inspectie Werk en Inkomen

Eenmalig vragen van gegevens bij uitkering wint terrein

UWV, gemeenten en SVB liggen op schema bij de invoering van de Wet eenmalige gegevensuitvraag. De medewerkers beschikken met een digitaal systeem (Suwinet-Inkijk) over de gegevens uit elkaars bestanden. Hierdoor is het mogelijk dat ze hun gezamenlijke cliënten maar één keer naar dezelfde gegevens vragen.

Bijna iedereen met een WW- of WWB-uitkering vindt dat de gegevens die de uitkerende instanties van hen hebben juist zijn. Er zijn nog wel veel mensen die menen dat ze dezelfde gegevens meer dan één keer hebben moeten aanleveren. De helft van de aanvragers van een WW-uitkering en één op de drie aanvragers van een WW-uitkering hebben die ervaring.

De Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) maakt het mogelijk dat UWV, gemeenten en SVB dezelfde gegevens van een cliënt maar één keer vragen. Dat past in het streven van de overheid om de dienstverlening te verhogen en de administratieve lasten te verlagen. De Inspectie Werk en Inkomen onderzoekt de voortgang die de ketenpartners in de sociale zekerheid boeken bij de invoering van de WEU.

De professionals op de werkpleinen passen in principe eenmalige gegevensuitvraag toe, waarbij ze zoveel mogelijk uitgaan van de gegevens die de burger zelf aanlevert. Ze zijn niet altijd positief over de gebruikersvriendelijkheid van het systeem waarmee ze werken en de actualiteit van de gegevens.
IWI ziet verbetermogelijkheden voor de kwaliteit van de gegevens in het centrale systeem. Daarbij is het van belang dat de professionals op de werkpleinen weten hoe ze wijzigingen moeten doorgeven als blijkt dat gegevens in Suwinet-Inkijk niet kloppen. Meer dan de helft van de werkcoaches en klantmanagers is daar niet goed van op de hoogte.

persbericht IWI, 29 november 2010

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.