Keyware


Keyware verhoogt kapitaal door omzetting van 2,064 Mio EUR schulden

Brussel, België 29 november 2010 Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteits-toepassingen en daaraan verwant transactiebeheer, maakt vandaag bekend dat de voorstellen inzake kapitaalverhoging door conversie van schuldvorderingen en de vermindering van kapitaal door aanzuivering van verliezen tijdens de afgelopen Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2010 aanvaard werden met unanimiteit van stemmen.

Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 november 2010 werd de beslissing genomen om schuldvorderingen vanwege leninghouders ten belope van 1.511.117,81 EUR om te zetten in 927.634 nieuwe aandelen. Verder werd de beslissing genomen om schuldvorderingen vanwege leveranciers ten belope van 552.673,19 EUR te converteren in 339.266 nieuwe aandelen.

Door deze transactie verhoogt de solvabiliteit van de vennootschap van 52,89% tot 71,80% (situatie per 31 augustus 2010).

Als gevolg van deze schuldconversies wordt het totaal aantal aandelen gebracht op 16.703.279.

Een aanvraag tot notering van deze aandelen op NYSE Euronext Brussel zal begin december ingediend worden. Aangezien de nieuwe aandelen pas delen in de eventuele winst van het boekjaar vanaf 1 janauri 2011 en alle volgende boekjaren, zullen de nieuwe aandelen worden toegelaten tot de verhandeling op een aparte noteringslijn.

Tot slot werd de beslissing genomen om het kapitaal te verminderen met 19.838.834,26 EUR door aanzuivering van geleden verliezen.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen, getrouwheidssystemen, identiteitstoepassingen en daaraan verwant transactiebeheer. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com.

Voor bijkomende informatie, contacteer :

Mr. Stéphane Vandervelde

President & CEO

Keyware Technologies

Tel: +32 (0)2 346.25.23

ir@keyware.com

www.keyware.com

copyright © 2006 Keyware