Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden


afvalwaterakkoord

Gemeente Houten en waterschap tekenen afvalwaterakkoord

Publicatiedatum : 29 november 2010

Wethouder Cees van Dalen van de gemeente Houten en hoogheemraad Jan Reerink van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben op 29 november 2010 een afvalwaterakkoord getekend. Zij deden dit geheel in stijl: gezeten op wc-potten aan een grote tafel in de vorm van een wc-pot. Met de vroege sneeuwval van dit jaar leverde dat een mooi plaatje op.

Voorbereid op de toekomst en minder wateroverlast

Om in te spelen op de toekomstige stedelijke ontwikkeling in Houten en omgeving, hebben de gemeente Houten en het waterschap gewerkt aan de lange termijn strategie voor de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. De resultaten van de studie en de gemaakte afspraken zijn vastgelegd in het afvalwaterakkoord Houten. In het afvalwaterakkoord staat hoe gemeente en waterschap er voor gaan zorgen dat het afvalwater van de gemeente in de toekomst beter wordt verwerkt en dat er minder wateroverlast zal zijn. De gemeente Houten gaat een deel van haar rioolstelsel actief sturen bij hevige neerslag en op termijn wordt de aangesloten verharding afgekoppeld van de riolering.

Nieuwe rioolleiding

Het waterschap gaat vanaf Tull en 't Waal een nieuwe rioolleiding aanleggen voor het transport van afvalwater naar de zuivering. Op deze manier wordt het riool van Schalkwijk ontlast, waardoor er minder kans is op wateroverlast. Ook zijn beide dorpen door dit extra riool voorbereid op geplande stedelijke uitbreiding. De afspraken tussen de gemeente en het waterschap die de basis van dit akkoord vormen, zorgen voor een efficiëntere en betere afstemming van de riolering en de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Door de afspraken in het afvalwaterakkoord zal er vooral in het gebied van Schalkwijk en Tull en 't Waal minder wateroverlast ontstaan als gevolg van hevige regenval. "Wij zijn erg blij met de samenwerking, omdat we zo efficiënter, dus kostenbewuster kunnen werken en ook de kwaliteit van het werk verbeteren. Het gaat om geld dat uiteindelijk van de burger afkomstig is", aldus Jan Reerink. Met alle maatregelen wordt in totaal 1 miljoen euro bespaard.