Gemeente Papendrecht

19 november 2010

Hoezo niet actief?!
Gemeente Papendrecht organiseert op maandag 29 november, van 19.00 uur tot 21.30 uur de informatiebijeenkomst `Hoezo niet actief?!' in het splinternieuwe theater De Willem. Deze bijeenkomst staat in het teken van vrijwilligerswerk en is speciaal voor de mensen die recent, of al wat langer, met pensioen of prepensioen zijn.

Maatschappelijke organisaties en verenigingen in Papendrecht presenteren tijdens deze avond de verschillende mogelijkheden van het vrijwilligerswerk. Zij zorgen ervoor dat u een afwisselende, boeiende avond zult hebben. Zo zijn er verschillende plenaire presentaties en kunt u themasessies volgen waar mensen uit de praktijk vertellen over hun ervaringen.
De avond heeft een kleinschalig en informeel karakter en u heeft alle ruimte om te kijken welke organisatie het meest aan uw wensen tegemoet komt. Zij zullen uw eventuele vragen graag beantwoorden. In 2009 was de bijeenkomst zeer succesvol, want 50% van de bezoekers heeft zich toen opgegeven als vrijwilliger.

'Hoezo niet actief?!' heeft het volgende thema: hoofd, handen en hart, welke verwijst naar de grove verdeling binnen het vrijwilligerswerk (bestuurlijke functies, praktische ondersteuning of sociale, emotionele ondersteuning).

Vrijwilligerswerk onder senioren wordt steeds populairder. Op dit moment is de helft van de vrijwilligers in Nederland tussen de 60 en 80 jaar oud, terwijl dit in 1985 nog maar 35% was. Deze vrijwilligers stellen hun kennis en ervaring ter beschikking aan particulieren, non-profitorganisaties en bedrijven.

Open inloopavonden op nieuwe locatie
Jeugdcentrum Interval start vanaf dinsdag 30 november op een nieuwe locatie met open inloopavonden voor jongeren. Hiervoor wordt een ruimte van gebouw De Spil (wijk Molenvliet) beschikbaar gesteld die geopend is elke dinsdag- en donderdagavond van 19.30 tot 21.45 uur. Jongeren zijn van harte welkom om spelletjes te komen doen, activiteiten te organiseren of gewoon gezellig te 'chillen'. Op de avonden (die Chill-inn heten) zijn altijd een jongerenwerker van Interval en minimaal één vrijwilliger aanwezig.
Het gaat voorlopig om een pilotproject. Na drie maanden wordt gekeken of het aanslaat en of het aanbod moet worden bijgesteld. Na zes maanden valt een definitieve beslissing.

Open inloopavonden zijn enerzijds bedoeld om jongeren onderdak te bieden waar zij zich met elkaar kunnen ontspannen en, eventueel samen met de jongerenwerkers van Interval, zelf activiteiten kunnen organiseren. Anderzijds wordt ermee beoogd overlast op straat te verminderen. Het succes van open inloopavonden staat of valt met het snel kunnen reageren op signalen, wensen en behoeften van zowel jongeren als buurtbewoners (en in dit geval ook van wijkplatform Molenvliet-Wilgendonk, Woningstichting Westwaard Wonen en de politie). Zodra de behoefte wijzigt, zal ook het aantal inloopavonden worden aangepast. Van de jongeren die de open inloopavonden bezoeken, wordt verwacht dat zij met initiatieven komen en ook zelf bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Met deze methodiek zijn bij andere inloopavonden (in jeugdcentrum Interval) in Papendrecht goede ervaringen opgedaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met jeugdcentrum Interval, t. (078) 615 09 03 (Frank de Boer, coördinator jeugdcentrum Interval).