Gemeente Hulst

Vergaderingen raad & raadscommissies

Vergaderingen raad & raadscommissies

De vergaderdata van de raad, presidium en raadscommissies.

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 16 december 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. De raadsvergadering wordt voorbereid in de raadscommissies:

Maandag 29 november 2010: Raadscommissie Algemeen Bestuurlijke Zaken
- Stadhuis te Hulst - raadzaal - 19.30 uur

Dinsdag 30 november 2010: Raadscommissie Ruimte - Stadhuis te Hulst - raadzaal - 19.30 uur

Woensdag 1 december 2010: Raadscommissie Samenleving - Stadhuis te Hulst - raadzaal - 19.30 uur

Donderdag 2 december 2010: Raadscommissie Middelen - Stadhuis te Hulst
- raadzaal - 19.30 uur

Aan de hand van het resultaat van de beraadslagingen tijdens de vergaderingen van de raadscommissies stelt vervolgens het presidium de voorlopige agenda van de raadsvergadering op. De vergadering van het presidium vindt plaats op woendsdag 8 december 2010 in de commissiekamer van het stadhuis. Deze vangt aan om 19.30 uur.

De bovengenoemde vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen van de raadscommissies én gemeenteraad zijn via deze website ook live te beluisteren.

De agenda's van de raadscommissies en de voorstellen kunt u terugvinden op deze webiste onder "gemeenteraad". De agenda's liggen ter inzage in de gemeenschapscentra en de dorpshuizen in de gemeente Hulst. Verder liggen de agenda en de voorstellen ter inzage in de vestigingen van de openbare Bibliotheek te Hulst, Kloosterzande en Vogelwaarde. De agenda, de voorstellen en de hierbij behorende achterliggende documenten liggen vervolgens ter inzage in de gemeentewinkel te Hulst.

Wanneer u meer informatie wilt over deze vergaderingen of wanneer u gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens één van de raadscommissies of de raadsvergadering, kunt u zich melden bij de raadsgriffier, drs. Dirk Van Bunder op tel. 0114-389123 of via raad