Milieudienst Rijnmond

Voorlichtingsbijeenkomst Integratie inspecties

29.11.2010
13:30 - 17:00
EIC Noordzeeweg 6 te Rozenburg

In het Rijnmondgebied is in 2009 door overheden een samenwerkingsverband gestart onder de naam Front Office (FO) Chemie. FO chemie is een samenwerking tussen de inspectiediensten met het doel als één overheid op te treden bij het afgestemd toezicht houden op bedrijven en daarbij de toezichtlast te verminderen. Inmiddels heeft een aantal bedrijven kennis gemaakt met deze nieuwe werkwijze.

Ook is bij een aantal bedrijven een verkenning uitgevoerd van een integratie van FO Chemie met de inspecties die in het kader van het Besluit Risico's Zware ongevallen 1999 (Brzo'99) worden uitgevoerd.

Het afstemmen van inspecties wordt in 2011 in Rijnmond geïntensiveerd en wordt ook in de overige delen van de provincie Zuid-Holland ingevoerd. Voor bedrijven die onder het Brzo'99 vallen, is in 2011 het streven om het BRZO toezicht en het preventieve toezicht vanuit FO toezicht in één team uit te voeren, op voorwaarde dat het bedrijf dat ook wil.

Samen met Deltalinqs informeren de gezamenlijke overheden de betrokken bedrijven hierover tijdens een voorlichtingsbijeenkomst Integratie inspecties.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.30 uur Inloop
14.00 uur Opening door dagvoorzitter
14.05 uur Integratie Brzo- en VT-inspecties door DCMR en Deltalinqs 14.30 uur Presentatie van ervaringen tot nu toe 15.00 uur Voorbereiding discussie aan de hand van thema's Transparantie/ Snelheid/Professionaliteit/ Samenhang tussen inspecties 15.10 uur Koffie/thee pauze
15.30 uur Toelichting systeemgericht toezicht
15.50 uur Discussie met vertegenwoordigers van deelnemende overheden 16.25 uur Afronding bijeenkomst door dagvoorzitter 16.30 uur Afsluiting met borrel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meryam Twisk, DCMR, telefoon 010 246 8027 of Robert Mout, DCMR, telefoon 010 246 8439.