Gemeente Ameland


Raadsvergadering

U bent van harte uitgenodigd voor de openbare raadsvergadering op maandag 29 november 2010 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum.

Voorlopige agenda


1. Opening en mededelingen


2. Definitief vaststellen van de agenda


3. Ingekomen stukken voor de raad (tot 18 november 2010)


4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 8 november 2010


5. Lijst actiepunten/toezeggingen raad- en commissievergaderingen (tot en met 8 november 2010)

Bespreekstukken


6. Vaststellen bestemmingsplan Buren âWillibrordusstraat 6 en 6aâ

De overige punten van de agenda zijn afhankelijk van de doorverwijzing uit de commissievergadering van 22 november 2010. Vanaf vrijdag 26 november 2010 is de gehele agenda beschikbaar op www.ameland.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie, telefoonnummer (0519) 555 555 of griffie@ameland.nl.