Universiteit Nyenrode

Persbericht

Nyenrode benoemt hoogleraar effectiviteit van toezicht

Breukelen, 29 november 2010 - Nyenrode Business Universiteit heeft Prof. dr. mr. Lisette van der Hel - van Dijk RA benoemd tot hoogleraar effectiviteit van het toezicht. Van der Hel is sinds september dit jaar verbonden aan de toezichtacademie van Nyenrode. Zij ontwikkelt daarin nieuwe (internationale) toezichtstrategieën, coördineert wetenschappelijk onderzoek rond toezicht en verzorgt wetenschappelijke publicaties en opleidingen rond toezicht.

De Belastingdienst participeert in de toezichtacademie. Van der Hel is daar manager van de Landelijke Toezichtorganisatie. Zij is als zodanig verantwoordelijk voor strategische beleidsadvisering rond toezicht, ontwikkeling van strategische intelligence en monitoring, de vaktechnische ontwikkeling van handhavingsregie en de coördinatie van (wetenschappelijk) onderzoek naar toezicht.

Vanuit deze functie is Van der Hel ook lid van de interdepartementale Stuurgroep Handhaving en Gedrag. Daarnaast is zij aangesloten bij de Steering Group of the EU Risk Management Platform. Dat is een internationaal samenwerkingsverband omtrent risk management, toezicht, effectmeting en gedragsbeïnvloeding, waarin alle EU lidstaten deelnemen. Ook is zij voorzitter van een EU werkgroep die onder meer onderzoek doet naar nalevingstekorten. Het gaat daarbij om gemiste belastingopbrengsten door het niet naleven van de regels.

Lisette van der Hel studeerde accountancy aan het Nederlands Instituut van Registeraccountants in Amsterdam, fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Tilburg en Europese Fiscale studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2009 promoveerde zij aan Nyenrode Business Universiteit. De titel van haar proefschrift was `Europese samenwerking en spelregels voor een intracommunautaire belastingcontrole'. Het was een vergelijkende studie omtrent de wet- en regelgeving voor belastingcontroles in de 27 EU lidstaten.

De toezichtacademie richt zich samen met het bedrijfsleven, intermediaire marktpartijen en vooral toezichthouders op de ontwikkeling van effectievere en efficiëntere vormen van toezicht. Het zorgt samen met overheidsorganisaties voor de ontwikkeling van het kennisgebied `Toezicht in samenhang en vanuit een multidisciplinaire invalshoek.'
Lisette van der Hel heeft zowel nationaal als internationaal veel kennis en ervaring rond toezicht opgebouwd. Daarnaast beschikt zij over een groot internationaal netwerk.


-----
EINDE BERICHT

Noot voor de redactie (