KPN NV

Persbericht

Voortgang EUR 1 miljard aandeleninkoopprogramma KPN

Datum

29 november 2010

Nummer

066p

In het kader van het aandeleninkoopprogramma zoals aangekondigd op 26 januari 2010, maakt KPN bekend dat gedurende 22 tot en met 26 november 2010 4.785.568 aandelen KPN zijn ingekocht tegen een gemiddelde prijs van EUR 11,51. Hiermee is ca. 92% van het inkoopprogramma afgewikkeld. Het aandeleninkoopprogramma is gestart op 4 februari 2010 en zal aan het einde van het jaar zijn afgerond.

Voor meer informatie: