Ingezonden persbericht


*** PERSBERICHT ***

Door: Elske van de Fliert
Datum: 29-11-2010

EVON kiest een nieuwe voorzitter!

Eemlands Vrouwen Ondernemersnetwerk heeft tijdens een goedbezochte Algemene Ledenvergadering (ALV) woensdagavond 10 november een nieuwe voorzitter gekozen. Judith Bootsman volgt Fabia Hooykaas op als voorzitter die deze functie 5 jaar heeft bekleed. Ineke van Ommen Kloeke heeft eveneens afscheid genomen van het bestuur; zij was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit: Judith Bootsman (voorzitter) Elske van de Fliert (secretaris), Wendy Boomhouwer penningmeester, Astrid Sparreboom (ledenadministratie), Tess Krűs (PR) en Yvonne Fisscher (programma commissie).

EVON is een professionele organisatie waarin maandelijks binnen thema's ondernemingsgerichte onderwerpen worden aangeboden en waar inspiratie kan worden opgedaan voor het eigen bedrijf. Het is een bruisend en inspirerend netwerk dat vrouwelijke ondernemers met elkaar in contact brengt en gericht is op klankborden, spiegelen en zakendoen. EVON heeft leden uit de gehele regio Eemland.
Het thema voor 2011 is 'Ondernemen met Hoofd en Hart' dat z'n eerste hoogtepunt zal kennen tijdens de uitreiking van de EVON Award op 17 maart 2011. De inschrijvingstermijn is inmiddels gesloten en de Award commissie gaat zich buigen over de 19 (!) inschrijvingen.

EVON heeft 2 maal per jaar open avonden waarop ook mannelijke ondernemers welkom zijn. Op 7 december 2010 wordt een Open Avond georganiseerd samen met Jong MKB Eemland en de Kamer van Koophandel met als thema "Durf te vragen" in de Eemlandhoeve in Bunschoten.

Inschrijving hiervoor is mogelijk via www.KvK.nl.

EVON, achtergrondinformatie
EVON staat voor Eemlands Vrouwen Ondernemers Netwerk en is een zelfstandig netwerk voor vrouwelijke ondernemers in de regio Gooi en Eemland, dat inmiddels al ruim 15 jaar bestaat. EVON organiseert acht keer per jaar een thema-avond voor haar leden en twee maal een open avond. Alle avonden hebben als kenmerk dat vrouwelijke ondernemers in een professionele en positieve sfeer met elkaar kunnen spreken over ontwikkelingen en eventuele obstakels die ze op hun pad tegenkomen.

Noot voor de redactie (

Ingezonden persbericht