Gemeente Brummen


Erfbeplantingsproject Hogenenk

(Oorspronkelijke publicatie datum: 28-11-2010)

Het plantmateriaal

Afgelopen vrijdag vond de uitdeeldag van het plantmateriaal plaats voor deelnemers aan het beplantingsproject Hogenenk in Brummen. Dit project is een resultaat van overleg tussen bewoners en grondeigenaren van de Hogenenk en gemeente Brummen. Samen is gekeken hoe het landschap van de Hogenenk kan worden versterkt. Samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland zijn er verschillende erfbeplantingsprojecten opgesteld.

Vrijdagochtend werd het plantmateriaal bij de deelnemers afgeleverd. Alle 28 fruitbomen en 700 meidoornstruiken krijgen in de komende periode een mooi plekje op de particuliere erven van de vijf deelnemers in de Hogenenk. De deelnemers gaan zelf aan de slag met het planten! Dit met als resultaat een gevarieerd buitengebied met streekeigen erven! Ook de gemeente Brummen gaat aan het werk met het planten van meidoorns. De oude haag langs de Hogenenk wordt hersteld tot een aaneengesloten haag.

Veel erven in het buitengebied staan nu vaak vol met soorten die van nature niet in Nederland voorkomen en hebben daardoor weinig betekenis voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Door aanplant van streekeigen soorten kan een erf weer aantrekkelijk worden voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Het doel van het beplantingsproject Hogenenk is de erven in het buitengebied te voorzien van struiken en bomen die landschappelijk gezien het beste passen. Alle deelnemers hebben een persoonlijk erfadvies gekregen van Landschapsbeheer Gelderland, waarna met subsidie het plantmateriaal is besteld. En nu is het tijd om alle nieuwe bomen en struiken een mooi plekje te geven!