Universiteit Nyenrode

Persbericht

Paul Hilbers hoogleraar toezicht financiële instellingen bij Nyenrode

Breukelen, 29 november 2010 - Dr. Paul Hilbers is per 1 november benoemd tot deeltijd hoogleraar toezicht financiële instellingen bij Nyenrode Business Universiteit. Zijn leerstoel maakt onderdeel uit van de nieuw opgerichte toezichtacademie. Hilbers zal zich onder anderen richten op onderzoek dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van het toezicht op de financiële sector. Daarnaast bestudeert hij de nieuwe internationale toezichtkaders, als antwoord op de recente financiële crisis. Ook verzorgt hij analyses over macoprudentieel toezicht en de invulling van toezicht op bedrijfsmodellen, governance en het gedrag van financiële instellingen.

Paul Hilbers (1956) is sinds 1 november 2009 Divisiedirecteur Toezichtbeleid bij De Nederlandsche Bank. Daarvoor was hij ruim 15 jaar in dienst bij het Internationaal Monetair Fonds in Washington. Hij was onder anderen regionaal manager in het Monetair en Kapitaalmarkt Department. Hij werkte daar met name aan de ontwikkeling van een analysekader voor de financiële sector. Daarnaast was hij afdelingshoofd van het European Department van het IMF.

Hilbers studeerde wiskunde aan de Universiteit Utrecht en econometrie aan de VU in Amsterdam. In 1986 promoveerde hij aan de VU tot doctor in de economische wetenschappen. Vervolgens trad hij in dienst bij de Studiedienst van De Nederlandsche Bank. Hilbers heeft een groot aantal nationale- en internationale publicaties over de financiële sector op zijn naam staan.

De toezichtacademie richt zich samen met het bedrijfsleven, intermediaire marktpartijen en vooral toezichthouders op de ontwikkeling van effectievere en efficiëntere vormen van toezicht. Het zorgt samen met overheidsorganisaties voor de ontwikkeling van het kennisgebied `Toezicht in samenhang en vanuit een multidisciplinaire invalshoek.'


-----
EINDE BERICHT

Noot voor de redactie (