Gemeente Nuth


Nuth haalt ruim 7 ton subsidie binnen

Als nieuwkomer binnen Parkstad heeft Nuth goed gescoord voor wat betreft het binnenhalen van subsidies. Ruim zeven ton subsidie vallen de gemeente Nuth in 2011 ten deel. Op 24 november jl. heeft het Parkstadbestuur een besluit genomen over de toekenning van subsidies voor de uitvoering van projecten die passen binnen het Regioprogramma. Het Regioprogramma Parkstad schetst de visie op de toekomst (Parkstad 2040) en de strategie tot 2020. Op die basis worden komende jaren alle uitvoeringsprojecten beoordeeld en geselecteerd.

Â

Nuth heeft met name ingezet op het versterken van de economische structuur en op landschappelijke ontwikkelingen. Van de vier projecten die de gemeente Nuth indiende werden er drie gehonoreerd. Binnen het programmaonderdeel âHerstructurering Bedrijventerreinenâ werden zowel voor fysieke maatregelen op het bedrijventerrein de Horsel als voor het terrein De Steeg in Schimmert subsidies binnengehaald. Opvallend is dat Nuth als enige plattelandsgemeente subsidie heeft weten te verwerven uit deze pot.

Â

Binnen het programmaonderdeel âGroen Agendaâ ontvangt Nuth subsidie voor een natuurontwikkeling langs de Geleenbeek in combinatie met een landgoedontwikkeling ter hoogte van Terlinden.

Â

Het college van Burgemeester en Wethouders is erg tevreden over de toegekende subsidie van in totaal ⬠720.000, -. Dit betekent dat de belangrijke projecten in het kader van het versterken van de economische structuur op de bedrijventerreinen en de groenontwikkeling rondom de Geleenbeek kunnen worden opgepakt en afgerond.

Â