Gemeente Utrecht


2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
146 Vragen van de heer B. Isik
(ingekomen 28 november 2010)


De PvdA maakt zich zorgen over de nieuwe Europese regeling m.b.t. toewijzing van de sociale huurwoningen door corporaties.
De Europese regeling houdt in dat corporaties minimaal 90% van de vrijkomende sociale huurwoningen ( huur 648 euro) moeten toewijzen aan huishoudens met een inkomen onder 33.000 euro. De regeling zou al as. januari 2011 in moeten gaan..

Net als de PvdA hebben 133 woningcorporaties die gesteund werden door Aedes, VNG en Woonbond in het land hun bezwaren kenbaar gemaakt tegen de regelgeving bij de minister.
Enkele bezwaren zijn o.a.
. er is geen overgangsregeling voorgesteld.
. een goede invoering in zo'n korttijdsbestek nauwelijks mogelijk is en
. dat de regeling de vastgelopen woningmarkt verder zal verergeren.

De bezwaren hebben helaas niet geleid tot aanpassing of uitstel van de regeling.
De Kamer stemde op 28 oktober in met invoering van de ministeriële regeling daarover. Het nieuwe kabinet geeft daarmee uitvoering aan een Europese beschikking over staatsteun uit december 2009.

De PvdA Utrecht maakt zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de Utrechtse woningmarkt en heeft daarom de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de nieuwe regeling aan?
2. Hoe schat het college de gevolgen in voor de Utrechtse woningzoekenden?
3. Hoe groot is de groep die straks buiten de boot gaat vallen?
4. Wat kan het college samen met corporaties concreet doen om deze groep Utrechtse woningzoekenden te kunnen huisvesten?
5. Wil het college in overleg met corporaties nieuw verkoopregelingen bedenken voor deze mensen? Voorbeelden : Slimkopen in Eindhoven, Koopgarant in Amsterdam.
6. Kan het college de raad informeren over de voorgang van de voorgenomen maatregelen?


---- --