Meditatie, kracht & vastberadenheid door boeddhist Lama Karta


Toegepast in het dagelijks leven

MAASTRICHT, 20101110 -- De laatste lezing van de trilogie over de zes perfecties door de bekende boeddhistische leraar Lama Karta, vindt plaats op maandag 29 november, Aula Minderbroedersberg te Maastricht, aanvang 20u00. Bijdrage ¤ 4-, studenten ¤ 2- .

De laatste tijd worden veel boeken over management technieken geschreven vanuit een boeddhistisch perspectief. Ook bij moderne, geestelijke hulpverlening, bij re-integratie begeleiding, bij opvoeding of persoonlijke ontwikkeling zien we dat het boeddhistische gedachtegoed opgang maakt.
Vrijwel al de boeddhistische aspecten die daarbij gebruikt worden, zijn gebaseerd op de zes paramita's oftwel perfecties. Vertaald betekenen ze ` daar, waar Verlichting is'.

Deze Paramita's zijn voor iedereen toepasbaar, boeddhist of niet. Om vooruit te komen/gaan op het spirituele ontwikkelingspad om of gewoon lekker met een opgeruimd hoofd te kunnen leven...

Lama Karta wil graag uitleggen, hoe de zes paramita's (altruïsme / moreel gedrag / geduld, verdraagzaamheid / gelijkmoedigheid, mededogen / kracht, vastberadenheid / meditatie) in te passen zijn in ieders dagelijks leven.

In deze laatste lezing zal Lama Karta, spiritueel directeur van 4 instituten in Nederland en België en tevens bekend zanger en auteur, ingaan op de kracht & vastberadenheid van denken en handelen. Ook zal hij vertellen over meditatie.

Ingezonden persbericht