Wageningen Universiteit en Researchcentrum

29 nov 2010

Onderdeel: Wageningen Business School

57 Procent van de wereldbevolking leeft momenteel in steden. Geschat wordt, dat dit percentage in 2050 gestegen zal zijn naar 80 procent, terwijl de totale bevolking in diezelfde periode zal verdubbelen. Deze trend van voortschrijdende verstedelijking brengt een breed spectrum aan uitdagingen met zich mee.
Deze cursus is gebaseerd op en geïnspireerd door het boek Hungry City van Carolyn Steel. Zij opent in dit boek (dat later dit jaar in het Nederlands zal verschijnen) uw ogen door naar steden te kijken vanuit het perspectief van voedsel. Voedsel is de verbindende factor tussen tal van stedelijke uitdagingen, variërend van de ecologische footprint en klimaatverandering tot welzijn en gezond-heidsvraagstukken. Door de verbinding met voedsel zichtbaar te maken, krijgen planners en beleidsmakers een middel in handen om hun aanpak te herdefiniëren en deze meer toe te spitsen op een duurzame stedelijke en rurale ontwikkeling.
Lees verder
Zie het origineel