Gemeente Amersfoort

Persbericht gemeente Amersfoort - vrijdag 26 november 2010

120 Veiligheidsambassadeurs aan de slag in Amersfoort

Burgemeester Lucas Bolsius verwelkomt maandag 29 november de Veiligheidsambassadeurs van Amersfoort. Zo'n 120 inwoners hebben bij de gemeente aangegeven bij te willen dragen aan de veiligheid in de eigen buurt.

Tijdens een bijeenkomst op het stadhuis maken de Veiligheidsambassadeurs kennis met elkaar en de burgemeester. Ook wordt gepraat over de mogelijkheden om actief te worden, en hoe de gemeente en andere organisaties daarin kunnen ondersteunen.

Veiligheidsambassadeurs gaan zich extra inzetten voor veiligheid, door ideeën en suggesties aan te dragen, activiteiten te organiseren en buren aan te spreken. Aan het einde van de informatiebijeenkomst krijgen de bewoners een uitgebreide toolkit mee, met alle relevante informatie.

De veiligheidsambassadeurs hebben zich bij de gemeente aangemeld naar aanleiding van een oproep van de gemeente in onder andere de wijkboekjes over veiligheid. Deze boekjes zijn voor de zomer huis aan huis door de stad verspreid. Naast informatie over de veiligheidscijfers per buurt, resultaten van wijkprojecten en contactinformatie, werden ook mogelijkheden opgenomen om actief te worden.

Inwoners konden zich aanmelden voor Burgernet en hondenbezitters konden zich aanmelden als 'maatje van Jack' - waarbij ze tijdens het uitlaten van de hond extra op de woonomgeving zou letten.

Mensen die zich ook willen aanmelden voor een van de projecten of die meer informatie zoeken en een bijdrage willen leveren aan de veiligheid, kunnen terecht op de website www.amersfoort.nl/veilig.

Noot voor redacties

Noot voor de redactie,