Ingezonden persbericht


ZonMw stimuleert
gezondheidsonderzoek en
zorginnovatie

PERSBERICHT

Datum
23 november 2010

OPsterk.nl ontvangt ZonMw Parel
Betere communicatie tussen cliënten en zorgverleners over ondersteuning

Al meer dan drieduizend mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking kunnen door trainingen van OPsterk.nl hun behoeften aan ondersteuning beter communiceren met zorgverleners. OPsterk.nl ontwikkelde deze trainingen omdat de inbreng van cliënten bij het bepalen van het ondersteuningsaanbod, vaak nog beperkt bleek. Voor de geboekte resultaten ontvangt OPsterk.nl de ZonMw Parel op 29 november uit handen van Jos Werner, voorzitter van de stuurgroep van het programma Zorg voor Beter. De uitreiking vindt plaats op een regionale Zorg voor Beter On Tour dag in Roermond.

OPsterk.nl
Voor langdurende zorg stellen cliënten en zorgverleners in overleg een zorg- of ondersteuningsplan op. In de praktijk blijkt de inbreng van cliënten met een beperking hierbij nog vaak te gering. Platform VG, koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers, initieerde hierom het project OPsterk.nl. Tijdens de trainingen van OPsterk.nl ontdekken deelnemers hoe zij voor zichzelf op een rij kunnen zetten wat ze belangrijk vinden en nodig hebben om een goed leven te leiden. En op welke vlakken ze ondersteuning van een zorgverlener verwachten. Zij leren ook dit beter te communiceren met hun zorgverleners. Hierdoor kan het ondersteuningsplan, en dus de zorg, beter worden afgestemd op de persoonlijke behoeften van cliënten. Naast bijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers, organiseert OPsterkt.nl ook trainingen voor medewerkers en studenten in de zorg.

Zorg voor Beter On Tour
De uitreiking vindt op 29 november plaats tijdens de regionale Zorg voor Beter On Tour dag in de Oranjerie in Roermond. Tijdens deze serie regionale bijeenkomsten leren zorgprofessionals tijdens workshops en trainingen nieuwe praktische vaardigheden die bijdragen aan effectievere, betere en leukere zorg. In één van de workshops kunnen deelnemers kennis maken met de trainingen van OPsterk.nl. Meer informatie over Zorg voor Beter On Tour staat op www.zorgvoorbeter.nl/ontour.

De ZonMw Parel
De Parel is een prijs die enkele malen per jaar wordt uitgereikt aan ZonMw projecten die als voorbeeld en inspiratie kunnen gelden voor de honderden projecten die jaarlijks van ZonMw subsidie ontvangen. ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis - om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Opdrachtgevers van ZonMw zijn het ministerie van VWS en NWO.

Voor meer informatie: www.zonmw.nl/parels en www.opsterk.nl