Gemeente Tilburg

Aanleg biodiversiteitstuin Corpachuis op hoek
Cobbenhagenlaan en Ringbaan West

Start werkzaamheden in de week van 29 november

In de week van 29 november wordt, in opdracht van gemeente Tilburg en het Corpachuis, gestart met de aanleg van een biodiversiteitstuin. Biodiversiteit betekent soortenrijkdom. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn steeds belangrijkere termen. Het jaar 2010 was niet voor niets het jaar van de biodiversiteit. Reden voor zowel de gemeente Tilburg als het Corpachuis om de handen in één te slaan en een biodiversiteitstuin te realiseren. Deze tuin komt rond het Corpachuis op de hoek Cobbenhagenlaan en de Ringbaan West. De tuin zal een voorbeeld worden van de mogelijkheden van duurzaamheid en biodiversiteit in de stad.

De biodiversiteitstuin krijgt vijf verschillende leefgebieden. Er komt een dotterbloemgrasland, een poel, een vlindertuin, een stinzentuin en een Brabantse haag. Deze verschillende leefgebieden bieden allerlei verschillende planten en dieren de mogelijkheid om zich te vestigen in dit kleine stukje stadsnatuur. Bovendien onderscheidt de biodiversiteitstuin zich door een duurzame aanleg. Er worden duurzame materialen gebruikt en tijdens de aanleg wordt er milieubewust gewerkt. Na realisatie van de biodiversiteitstuin zal Tilburg er een uniek stukje groen bij hebben. Om dit te tonen zal de tuin een educatieve functie krijgen. Zo zullen er mogelijk excursies worden gegeven, bijvoorbeeld voor scholen.
De biodiversiteitstuin zal medio maart 2011 klaar zijn. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden iets langer duren.

Heeft u nog vragen?
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Marc Houter, projectleider openbare ruimte van het Ingenieursbureau van de gemeente Tilburg, bereikbaar op telefoonnummer 013 542 86 87 of via mail marc.houter@tilburg.nl.