Rijksvoorlichtingsdienst

Knapen spreekt Afrikaanse leiders op EU-Afrika top

Staatssecretaris Ben Knapen (Buitenlandse Zaken) vertegenwoordigt Nederland op de EU-Afrika top die maandag en dinsdag plaatsvindt in de Libische hoofdstad Tripoli. Knapen zal ook gesprekken voeren met verschillende Afrikaanse leiders.

Tijdens de bijeenkomst in Tripoli bespreken Afrikaanse en Europese leiders het strategisch partnerschap dat op de vorige topbijeenkomst in Lissabon in 2007 is overeengekomen. Ook wordt een tweede actieplan vastgesteld dat gezamenlijke doelen bevat voor de komende drie jaar. Knapen: "Het accent van de relatie tussen de EU en Afrika wordt verder verlegd van een traditionele ontwikkelingsrelatie naar een relatie van gelijkwaardigheid. De continenten moeten samen oplossingen vinden voor mondiale problemen en elkaar kunnen aanspreken op wederzijdse verplichtingen." Het bereiken van de Millennium Ontwikkelingsdoelen (MDG's) staat aan de basis van de relatie, maar de ontwikkeling van de private sector krijgt een meer centrale rol.

Volgens Knapen is het goed dat het versterken van de productieve capaciteit van Afrika een prominent onderwerp is op deze top: "Dit sluit naadloos aan bij de Nederlandse doelstellingen in het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking dat ik afgelopen vrijdag heb gepresenteerd." De staatssecretaris zal ook aandacht vragen voor goede samenwerking op het gebied van migratie en het belang van het naleven van mensenrechten. Hierbij zal hij specifiek wijzen op het belang van samenwerking met het internationaal strafhof en om straffeloosheid tegen te gaan.

Tegenover Europese en Nederlandse inspanningen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking staan ook verplichtingen voor ontwikkelingspartners op het gebied van onder meer goed bestuur, goed macro-economisch beleid, mensenrechten en het nakomen van internationale afspraken, zoals het migratie terugkeerbeleid.

Knapen spreekt en marge van de topbijeenkomst ook met Afrikaanse leiders. Er zijn gesprekken voorzien met collega's uit onder andere Mozambique, Ghana, Zuid-Afrika, Oeganda en Rwanda. In deze gesprekken zal de staatssecretaris de doelstellingen van het nieuwe beleid voor ontwikkelingssamenwerking uiteenzetten en wijzen op het belang van goede samenwerking op het gebied van migratie.