Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid


Maandag 29 november 2010

Bijdrage van het lid Jadnanansing (PvdA) aan Wetgevingsoverleg Hoger Onderwijs


--- gesproken woord geldt ---

Voorzitter,

Op deze kille maandagmiddag neem ik u allen even mee naar Paramaribo, de stad waar ik ben opgegroeid en ik zie mijn oma Loes voor mij, mijn dierbaarste herinnering is dat zij mij net als alle andere Surinaamse oma's altijd zei: "meisje studeer hard hoor want je diploma is je eerste man.

Het belang van goed onderwijs, het belang van een diploma halen was voor haar evident, zij had vertrouwen in het onderwijs als krachtig empowerment instrument, als instrument om verder te komen.

Hoe anders is het nu gesteld in 2010 hier in Nederland, veel mensen hebben het vertrouwen in de kwaliteit van het HBO onderwijs verloren. Recente discussies rondom te makkelijk afgegeven diploma's aan langstudeerders, een gebrekkig onderwijsniveau, topsalarissen bij bestuurders doen het imago van het HO geen goed. Er lijkt een groot gevoel van cynisme over de kwaliteit van ons onderwijs te bestaan en dat is geen goede voedingsbodem als we ambitieus zijn over de toekomst van ons onderwijs.

Cynisme en wantrouwen naar het Hoger Onderwijs, dat kan niet, daar moet echt werk van worden gemaakt, dit kabinet wil een kabinet zijn van aanpakken, dus vraag ik de Staatssecretaris wat gaat u doen om dit cynisme en wantrouwen te keren, de PvdA reikt u de hand om dat samen te doen, omdat al die studenten en al die docenten die wel oprecht gemotiveerd zijn dat zo ontzettend verdienen.

Met de Motie Hamer is een groot signaal gegeven, een enorme ambitie uitgesproken om het Nederlandse onderwijs kwalitatief tot de top 5 van de wereld te laten behoren, 150 voor, 0 tegen.

Dat is fantastisch maar dat verplicht ook, dat verplicht om echt actie te ondernemen, om niet in mooie intenties te blijven hangen maar over te gaan tot investeringen zodat ieder talent een kans krijgt om Hoger Onderwijs te genieten. Overigens moet de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus van onderwijs goed zijn van VMBO tot VWO van MBO tot HO.

Die Motie Hamer heeft heel onderwijsland optimistisch gestemd, nu zou het gaan gebeuren, hoe mooi dat vergezicht Nederland Kennisland........maar toch rijst direct te vraag of de aangekondigde maatregelen om studenten die langer dan 1 jaar vertraging oplopen een verhoogd collegegeld van 3000 euro te laten betalen dat optimisme nog kan voeden.

Nederland Kennisland lijkt wel heel ver weg, waar is de alomvattende, stimulerende en enthousiasmerende visie op het Hoger Onderwijs?

De PvdA vraagt de Staatssecretaris om duidelijkheid te geven hoe die ambitie om tot de Top 5 te gaan behoren wordt waargemaakt, hoe die ambitie die zo kamerbreed wordt gedragen ook daadwerkelijk wordt omgezet in daden.

Graag reik ik de Staatssecretaris drie elementen aan
1. Uitval uitsluiten


2. De strijd om de kwaliteit


3. Het HO toegankelijk houden voor iedere student met talent

Uitval Uitsluiten:
De studie uitval in het hoger onderwijs is schrikbarend, de cijfers liegen er niet om: ruim 30 procent van de studenten die aan een studie begint zal deze nooit afmaken, ruim dertig procent! In veel van die gevallen heeft dit te maken met een verkeerde studiekeuze. Vaak aangemoedigd door prachtige glossy folders en wervelende introductiebijeenkomsten waarbij de ene studie nog aantrekkelijker wordt voorgespiegeld dan de andere studie, waar de aankomende student denkt een soort studieparadijs te betreden wordt een keuze gemaakt waarvan later blijkt dat die keuze toch minder, veel minder aantrekkelijk is dan gedacht.

Tussen de 20 en 25 procent van de studenten switcht binnen twee jaar van de opleiding. Volgens het research centrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt kunnen de indirecte kosten voor de samenleving oplopen tot 3.3. miljard euro per jaar

Deze cijfers geven aan dat er werk aan de winkel is, dat er hard moet worden gewerkt om de uitval te verminderen.