Ingezonden persbericht


De Bilt, 29 november 2010

'Grontmij innoveert met de 'Balgsluis', een duurzame oplossing voor behoud van zoet water!'

De beschikbaarheid van zoet water komt steeds meer onder druk te staan. Grontmij wil bijdragen aan een duurzame en prettige leefomgeving en is altijd op zoek naar maatschappelijke oplossingen, zoals ook de beschikbaarheid van zoet water. Een van de kansen die Grontmij ziet is het reduceren van schutwaterverlies bij sluizen. Per schutting wordt er een grote hoeveelheid water naar het stroomafwaarts gelegen kanaalpand verplaatst. Om de waterstand te garanderen, zeker in droge periodes, is het noodzakelijk om dezelfde hoeveelheid water terug te pompen. Dit is een energieslurpende handeling. In dit kader is Grontmij een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en effectiviteit van een 'balgsluis.' De Balgsluis is een innovatie waarbij een groot deel van het schutwater wordt vervangen door lucht in een balg. De balg bestaat uit een grote luchtzak welke wordt opgeblazen of geleegd gedurende het schutproces. Door het toepassen van een balg met lucht wordt het schutwaterverlies beperkt met circa 80 procent. De waterstand en de diepgang in de omliggende, stroomopwaartse omgeving blijven hierdoor gegarandeerd. De innovatieve Balgsluis is inzetbaar bij zowel sluizen met een groot verval, als sluizen waar zoet binnenwater wordt geschut naar zout buitenwater. Deze tweede mogelijkheid heeft het bijkomende voordeel dat de balg een kunstmatige drempel vormt die de indringing van het zwaardere zoute water tegenhoudt. Op dit moment onderzoekt Grontmij de haalbaarheid, veiligheid en levensduur van de Balgsluis.