Socialistische Partij

Kox: 'Van machtsorde naar rechtsorde in de wereld'

26-11-2010 * 'De wereldwijde crisis heeft het naïeve geloof onderuit gehaald dat de neoliberale globalisering uiteindelijk zou leiden tot vrede en welvaart voor iedereen. De totale vrijheid voor het grote kapitaal blijkt een bijna niet te ontmantelen boobytrap onder internationale samenwerking, nationale soevereiniteit en sociale afspraken.' Dat zei SP-senator Kox dit weekeinde in Nicosia, Cyprus.

Als fractievoorzitter van Verenigde Europees Links in de Raad van Europa riep Kox daar op tot energieke strijd voor herstel en uitbouw van de internationale rechtsorde en tegen de brutale neoliberale machtsorde. 'Want ten lange leste maakt zo'n machtsorde ons allemaal machteloos'.

Kox sprak in Nicosia op uitnodiging van AKEL, de Arbeiderspartij van Cyprus, de grootste partij van het land, met meer dan 30 procent van de kiezers achter zich. AKEL's voorman Dimitris Christofias is in 2008 tot president van Cyprus gekozen. In aanwezigheid van de president en een groot aantal buitenlandse gasten onderzocht het partijcongres nauwgezet de voortgang in de afgelopen jaren. Centraal probleem blijft de deling van het mediterrane eiland voor de Turkse kust. Bijna 40 procent is sinds 1974 bezet door het Turkse leger, in strijd met verschillende uitspraken van de Verenigde Naties en de rechtsregels van de Raad van Europa, waaraan Cyprus en Turkije gebonden zijn. Ondanks veel inspanningen van president Christofias is er vooralsnog weinig bereidheid tot medewerking van de Turkse regering. Kox ondersteunde de voorstellen van de Cypriotische regering en riep, net als twee weken terug in Antalya, de Turkse regering op een einde aan de illegale bezetting te maken en de Cypriot en vrij te laten hun eigen toekomst te kiezen. Turkije is momenteel voorzitter van de Raad van Europa. Kox: 'Nu moet Turkije laten zien dat de regering werkelijk de mensenrechten is toegedaan en de kernwaarden die alle 47 lidstaten van de Raad van Europa hebben onderschreven.'

Kox noemde Cyprus een voorbeeld hoe nog steeds niet rechtsregels maar machtsverhoudingen bepalen wat er in de wereld gebeurt. Hij benadrukte hoe fout het is geweest dat na de val van de Berlijnse Muur in 1989 de Verenigde Staten toegestaan is keer op keer de internationale rechtsorde te ondermijnen. De VS dachten dat dit het eigen belang het beste diende, en dat van 'Big Business', waarvan het grootste deel zijn thuisbasis heeft in Amerika. En de rest van de wereld liet het gebeuren. De VS wierpen zich op als machtige pleitbezorger van totale bewegingsvrijheid voor het grootkapitaal en voor zichzelf. Daarom keerden de Verenigde Staten zich tegen het Internationaal Strafhof, het Anti-landmijnverdrag en het Kyotoprotocol en weigerden te werken aan ontwapening in strijd met het nonproliferatieverdrag.

Kox: 'We hebben het grote kapitaal en de enige overgebleven supermacht jarenlang ongestoord hun gang laten gaan. Nu is het tijd in te zien dat we af moeten van deze brutale machtsorde en de strijd moeten aangaan voor bescherming en uitbreiding van de internationale rechtsorde: 'Wie vrede een echte kans wil geven, een betere en veiliger wereld wil bouwen, en wie streeft naar een eerlijker samenleving, die moet nu de krachten bundelen met iedereen die staat voor een beschaafde internationale rechtsorde.'