Socialistische Partij

Kabinet reageert 'halfslachtig' op rapport Q-koorts

26-11-2010 * 'Halfslachtig,' noemt SP-Kamerlid Henk van Gerven de kabinetsreactie op het Q-koorts rapport van de commissie Van Dijk. 'Het is voor het eerst dat het kabinet toegeeft dat er doortastender had moeten worden gehandeld bij de bestrijding van de Q-koorts epidemie, dat is winst. Teleurstellend is dat een belangrijke aanbeveling van de commissie om de Voedsel en Waren Autoriteit los te maken van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet wordt overgenomen.'

Het rapport van de commissie Van Dijk stelt duidelijk dat vanwege privacyafwegingen belangrijke informatie voor de GGD is achtergehouden, terwijl bestrijding van de besmettingsbron noodzakelijk was om de Q koorts epidemie te beteugelen. De commissie van Dijk spreekt van 'een ernstige situatie. Het kabinet betwijfelt die conclusie.

In het komende debat in de kamer zal de SP pleiten voor het volledig losmaken van de Voedsel en Warenautoriteit van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Henk van Gerven: 'Elke schijn van belangenverstrengeling bij de Voedsel en Waren Autoriteit moet worden voorkomen. Het belang van de volksgezondheidheid moet altijd voorop staan.'

Van Gerven verwacht dat het kabinet meer hulp biedt aan de slachtoffers: 'De overheid heeft toegegeven dat doortastender gehandeld had moeten worden. Tientallen mensen hebben ernstige invaliderende chronische klachten opgelopen door de Q koorts epidemie. Een tekortschietende overheid moet dan haar verantwoordelijkheid nemen en, in schrijnende gevallen, werk maken van een tegemoetkoming.'