Brussels Dog Show 2010 : honden helpen gehandicapten

29/11/2010 15:07

Société Royale Saint-Hubert

Hulp aan gehandicapten kan bestaan uit financiële of materiële middelen. Materiaal, gemaksvoorzieningen, infrastructuur aangepast aan de verschillende handicaps kosten bommen geld. Om dit te financieren worden er regelmatig solidariteitsacties georganiseerd. Nooit voldoende echter in verhouding met de bestaande noden.

Op individueel vlak kan de vertrouwensband met een dier een welgekomen meerwaarde betekenen in het leven. Therapeuten benadrukken de positieve invloed van het dier, en meer speciaal van de getrouwe hond, op "leven met een handicap". Daarom wil de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus de rol van een hulphond in het alledaagse leven van gehandicapte personen onder de speciale aandacht brengen op de Brussels Dog Show 2010.

Een handicap is het resultaat van "on-geluk", bij de geboorte al of later in het leven. Gehandicapte personen vragen niet om medelijden en hebben daar trouwens geen enkele baat bij. Ze hebben gewoon recht op begrip en op hulp van ons allen.

Hulp aan gehandicapten kan bestaan uit financiële of materiële middelen. Materiaal, gemaksvoorzieningen, infrastructuur aangepast aan de verschillende handicaps kosten bommen geld. Om dit te financieren worden er regelmatig solidariteitsacties georganiseerd. Nooit voldoende echter in verhouding met de bestaande noden.

Op individueel vlak kan de vertrouwensband met een dier een welgekomen meerwaarde betekenen in het leven. Therapeuten benadrukken de positieve invloed van het dier, en meer speciaal van de getrouwe hond, op "leven met een handicap". Daarom wil de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus de rol van een hulphond in het alledaagse leven van gehandicapte personen onder de speciale aandacht brengen op de Brussels Dog Show 2010.

De bijstand van honden aan blinden is ongetwijfeld de oudst gekende vorm van hulp aan visueel gehandicapten. We hebben allemaal wel eens op straat een hond een blinde zien geleiden. Hoe komt men ertoe zijn vertrouwen te schenken aan een hond om zich in het verkeer of tussen de mensen te wagen? Laat ons wel wezen: elke hond is niet in staat om zich feilloos te kwijten van die taak. Het zijn dan ook gespecialiseerde verenigingen die" gebruiksklare" honden afleveren. Dit veronderstelt gespecialiseerde africhters en honden met aanleg. Na een eerste selectie uit pups van geschikte fokkerijen begint een tamelijk lange basisopvoeding toegespitst op de socialisatie van de hond, gevolgd door een specialisatie in een vormingscentrum. Zeer weinig honden worden in laatste instantie weerhouden worden als geschikt voor hun taak. Dit alles vraagt veel tijd, is duur en vraagt de persoonlijke inzet van opvangfamilies die de hond opvoeden in zijn eerste levensfaze tot een jaar en die aanvaarden afstand te doen van de hond op het einde van de stage.

De vzw Scale Dogs is aanwezig op de Brussels Dog Show, paleis 11, en zal u in detail haar werkwijze, haar resultaten en vooral haar nood aan onthaalfamilies uitleggen. In hetzelfde paleis 11 wordt u ook uitgenodigd door "De Vrienden van de Blinden" uit Ghlin om een blindenparcours af te leggen. Dit laat u ervaren hoe moeilijk het is voor een blinde om zich te verplaatsen.

In de voorbije eeuw heeft men zich rekenschap gegeven van de buitengewone zintuiglijke vermogens en van het grote leervermogen van de hond, mede dank zij de evolutie in de opvoedingstechnieken. Tegelijkertijd is men bewust geworden van de noodzaak om ook meer hulp te bieden bij andere vormen van handicaps. Dit ligt aan de basis van verenigingen, die gespecialiseerd zijn in andere vormen van hulpverlening.

Zo heeft de vzw DYADIS de hulp aan personen in een rolstoel opgestart. Het "niet helemaal zijn zoals de anderen" brengt voor de motorisch gehandicapten dagelijkse moeilijkheden met zich mee, waar een fysisch integer iemand geen vermoeden van heeft. De minste beweging wordt een zware opgave: een deur openen, een voorwerp oprapen, zich verplaatsen op de straat, in een winkel, een nauwe doorgang nemen- Daar komt nog de psychologische kant bij. De rolstoel isoleert dikwijls van de anderen. Schroom, gegeneerdheid, schrik- de blikken gaan een andere kant op, contacten zijn schaars. Hierdoor ook voelen deze mensen hun "anders zijn" aan.

Voor hen, en in het bijzonder voor diegenen die meer autonoom willen zijn, worden vandaag de dag honden opgevoed en gevormd om hen te helpen bij heel wat kleine dagelijkse taken en om hen te steunen door hun vriendschappelijke en trouwe aanwezigheid. De vzw DYADIS animeert een informatiestand in paleis 12, dicht bij de erering. U kunt u er kennis maken met gehandicapten en hun buitengewone hulphonden.

De vzw ETHOLOGIA PLUS, eveneens aanwezig in paleis 12, spitst zich toe op het gedrag van de hond in zijn mens/hond relatie, wat fundamenteel bijdraagt tot de selectietechnieken en het leerproces van de hulphonden.

De vzw Coeur à Coeur, paleis 12, heeft ook de opleiding van honden voor motorisch gehandicapten als voornaamste activiteit. Ze leidt daarnaast honden op om gelegenheidsbezoeken te brengen aan hospitalen en aan rusthuizen.

In het Vlaamse Gewest neemt de vzw HACHICO dezelfde activiteiten ter harte als Coeur à Coeur. Ook deze vereniging zal u verwelkomen in paleis 12.

De vzw ACTIV'dog leidt vrijwilligers op die één of meerdere honden hebben die bezoeken brengen aan hospitalen, rusthuizen en scholen of aan gelijk wie er om vraagt. Nadruk wordt gelegd op de opleiding van zowel baasje als hond met de bedoeling dat het paar zijn bezoeken autonoom kan brengen. Eén van de zeer interessante aspecten van de vormingen door Activ'dog is de mogelijkheeid om sensibiliseringscursussen en -demonstraties te organiseren voor kinderen (ouders en leerkrachten) binnen schoolverband. Te zien in paleis 11.

Honden helpen gehandicapten! Breng een bezoek aan de stands van deze verenigingen op de Brussels Dog Show! Ze zijn het meer dan waard.

De Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus nodigt hierbij alle minder validen uit voor een bezoek aan de Brussels Dog Show, met gratis toegang op vertoon van de invalidenkaart.

En nog dit, heet van de naald: na een zeer lange afwezigheid, zal de Belgische Mastiff, ras in wederopbouw, weer officieel gekeurd worden. Als "trekhond" was dit ras zeer belangrijk in de volkse samenleving rond 1900. Het verbod om honden nog karretjes te laten trekken, geladen met groenten, melk enz., en de opkomst van het gemotoriseerde vervoer rond 1950, brachten een snel verdwijnen van het ras met zich mee. Sinds enkele jaren zetten liefhebbers van het ras zich in om het terug op te bouwen. In Oktober werd de rasstandaard van deze Belgische Mastiif weer opengesteld op Belgisch niveau. De eerste zes exemplaren zullen gekeurd worden op de Brussels Dog Show 2010. Een primeur- na zestig jaar.

Fred Denayer

Voorzitter KMSH

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Data: 18 en 19 december 2010, van 10.00 tot 18.00 uur

Plaats: Brussels Expo: Paleizen 11 en 12

Inkom : Gratis tot 12 jaar inbegrepen. Vanaf 13 jaar: 8¤.

Toegang voor mindervaliden is gratis op vertoon van hun invaliditeitskaart.

Ter herinnering : honden die niet ingeschreven zijn voor de Brussels Dog Show zijn niet toegelaten !

***

Voor elke bijkomende informatie:

Jean-Charles MENU

Supervisor Sport Organization and Public Relations

Directe lijn : 02.240.65.58

E-mail : jeancharles.menu@srsh.be

Perscontact over het gebeuren op 18 en 19 december 2010:

Fred Denayer

Voorzitter KMSH

www.brusselsdogshow.be

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SINT-HUBERTUS V.Z.W.

Albert Giraudlaan 98, 1030 Brussel

Algemene telefoon: 02.245.48.40

Algemene fax: 02.245.87.90

Website: www.kmsh.be

Voor eventuele hyperlinks en bijlagen: Zie het origineel