Gemeente Utrecht

2010 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
148 Vragen van de heer P.E.J. Werensteijn
(ingekomen 29 november 2010)

Op vrijdag 19 november 2010 heeft er een brand plaatsgevonden in de verkeersleidingpost van de Nederlandse spoorwegen. Vanwege de brand lag al het treinverkeer naar en van Utrecht stil. Omdat mensen toch naar huis wilden, kwamen er diverse verkeersstromen op gang. Door alle bussen, personenauto's en taxi's die mensen in het stationsgebied moesten ophalen stond de binnenstad met name bij de jaarbeurs aan alle kanten vast. Een evenement in de Jaarbeurs en wegwerkzaamheden in de omgeving van Utrecht waren ook niet bevorderlijk voor de verkeersdoorstroming in de gemeente. Calamiteitenplannen rond en in het stationsgebied zijn zo geheim dat ze niet voor raadsleden inzichtelijk zijn, desondanks zijn er jaren geleden wel bepaalde scenario's door de toenmalig burgemeester Brouwer bekend gemaakt. Daaronder vallen onder andere een terroristische aanslag, een grote brand, problemen met chemische stoffen etc. Desondanks zijn er natuurlijk ook "kleine" problemen te bedenken die een grote invloed hebben op de verkeersstromen op en rond het stationsgebied. Een voorbeeld daarvan was het incident op de 19e van november.


1 Afgezien van grote rampen is er ook voorzien in een calamiteitenbeheersplan voor problemen zoals stroomuitval, softwareproblematiek of brand waardoor er geen gevaar voor de reizigers is maar er ook totaal geen treinverkeer meer rijd?
1 Zo ja, is dit plan inwerking getreden op vrijdag 19 november 2010?
1 Zo nee, waarom is dit plan er niet en is het geen idee om voor problemen op kleinere schaal op hoofdlijnen afspraken te maken met de partners?
2. De rede dat de een deel van de stad op vrijdag 19 november 2010 vast liep was dat veel reizigers door familie of vrienden in de omgeving van het centraal station opgehaald werden. Dit is niet effectief en heeft tot gevolg dat (lijn)bussen waaronder ook bussen die gestrande reizigers moeten ophalen of wegbrengen vastlopen in de stad met eventuele tijdsverlies tot gevolg. Bent u met trots van mening dat het handiger is om aan de randen van de stad opstappunten voor gestrande reizigers te hebben, waar, bij calamiteiten mensen gratis met het OV naar toe kunnen zodat de binnenstad niet volloopt met verkeer ?
3. Wat vind u van het idee om hier de transferia voor te gebruiken?
4. Door een combinatie van wegwerkzaamheden aan een van de rijkswegen rond Utrecht en het uitvallen van alle treinen stond het verkeer op de ring Utrecht (A2, A12 en A27) vast. Zijn er afspraken met betrekking tot calamiteiten en de uitvoering van wegwerkzaamheden aan rijks- provinciale en gemeentewegen en kunnen deze stilgelegd worden voor korte of langere tijd om zo bij (grote) calamiteiten de verkeersdoorstroming weer opgang te brengen?

---- --