Ingezonden persbericht


Reclame Code Commissie: 'website www.vlees.nl wél reclame'

Vorige maand dienden Stichting Varkens in Nood en Stichting Dier&Recht een klacht in bij de Reclame Code Commissie over de website www.vlees.nl. De website bevat volgens de stichtingen misleidende, onjuiste en onvolledige informatie.

Stichting Vlees.nl en het Productschap Vee en Vlees, tegen wie zich de klacht richt, weigerden inhoudelijk op de klacht in te gaan. Stichting Vlees.nl is van mening dat de website geen reclame-uiting betreft en daarom toetsing aan de Reclamecode niet aan de orde is. Tevens vindt zij de klacht onvoldoende onderbouwd.

De Reclame Code Commissie oordeelt dat de website wél een reclame uiting betreft, aangezien het een aanprijzend karakter heeft ten aanzien van vlees en vleesproducten. Tevens geeft de Reclame Code Commissie aan dat de klacht concreet en uitputtend is onderbouwd. De Stichting Vlees.nl en het Productschap Vee en Vlees krijgen twee weken de tijd om alsnog inhoudelijk op de klacht in te gaan.

Stichting Varkens in Nood
Ingezonden persbericht