Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Utrecht, 30 november 2010

Fietsersbond: meld klachten over gladheidbestrijding op fietsroutes

De Fietsersbond roept fietsers op om klachten over gladheidbestrijding op fietsroutes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgt dat de klachten bij de verantwoordelijke wegbeheerders, gemeente of provincie, terecht komen en roept hen dringend op om deze winter de gladheid op fietsroutes adequaat te bestrijden. De afgelopen winter was de situatie in veel gemeenten abominabel. Hierdoor liepen naar schatting 8300 fietsers letsel op. Een veelvoud daarvan is gevallen met licht letsel of materiële schade als gevolg. In de zomer ontvingen alle gemeenten in Nederland een rapport met aanbevelingen voor gladheidbestrijding op fietsroutes van de Fietsersbond. Ook sprak de Fietsersbond deze herfst op het Nationale Gladheidcongres. De Fietsersbond hoopt dat door de inspanningen in deze zomer gemeenten nu meer en beter werk van gladheidbestrijding op fietsroutes maken. Ongeveer de helft van de aanwezige gemeenten op het congres was van plan het in de toekomst beter te doen en nam de aanbevelingen van de Fietsersbond ter harte. Helemaal gerust op een goede aanpak is de bond niet, omdat op het congres ook gemeenten waren die zich van geen kwaad bewust waren. Tevens maakt de Fietsersbond zich zorgen omdat in veel bezuinigingsplannen van gemeenten drastisch bezuinigd wordt op het wegonderhoud.