Ingezonden persbericht


Geachte redactie

Vrijdag 26 november presenteerde TNS-NIPO het basisrapport Vakantiemarkt in 2010'. In vervolg hierop hechten wij er als Emesa aan u enkele relevante cijfers te overleggen die specifieke ontwikkelingen op de vakantiemarkt en leisure markt in bredere zin illustreren en u een aanvullend inzicht kunnen geven in afwachting van het definitieve rapport dat TNS NIPO in februari 2011 oplevert.

Emesa is in staat deze ontwikkelingen te monitoren omdat zij een aantal zeer populaire vakantie- en vrijetijdssites exploiteert die zo'n 50 miljoen bezoekers per jaar kent (www.VakantieVeilingen.nl, www.InpakkenenWegwezen.nl, www.ActievandeDag.nl ). Zo heeft VakantieVeilingen.nl alleen al 1.500.000 bezoekers per maand die via online veilingen interesse hebben in vakanties en vrijetijdsarrangementen (een dagje weg, een avondje uit, welness arrangementen etc.). In 2010 zullen naar schatting 950.000 transacties geboekt worden via een van de drie sites, dat betreft meer dan 2 miljoen mensen die via dit nieuwe distributiekanaal vakantie vieren of zich ontspannen via een van de geboden arrangementen.

TNS NIPO stelt dan ook heel correct vast dat de vakantiemarkt structurele veranderingen kent in de distributie van vakanties. Daar zijn wij als Emesa het levende bewijs van. De conclusie echter dat we minder vakantie vieren, had wat ons betreft ruimer bekeken moeten worden. We gaan dan weliswaar volgens de definitie (wat is een vakantie) minder met vakantie, echter Emesa constateert dat er een explosieve groei zit in impulsieve boekingen door consumenten. Deze zijn voor een groot deel niet meegeteld. Deze boekingen zijn korter van duur, vinden vaker in het jaar (hogere frequentie) plaats en voor minder geld. Aanbieders van vakantiearrangementen constateren steeds vaker dat de opbrengsten per boeking lager zijn, maar wel dat hun totaalvolumes stijgen omdat mensen impulsiever beslissen korter en vaker er op uit te gaan. Wij zien de bestedingen in vakanties verschuiven naar meer en meer leisure producten die zoals gezegd vaker gedurende het jaar worden geconsumeerd. Het, sinds begin dit jaar, toegevoegde segment van diners, concerten en theatershows bewijst dit met een explosieve groei.

Enkele cijfers

- Totaal aantal vakantie en vrijetijdsgerelateerde veilingen per maand: meer dan 80.000
- In 2010 is er verdrievoudiging in vakantiegerelateerde veilingen online per maand (50.000 in 2010 vs. 17000 in 2009)
- In de laatste drie maanden (sept-nov) groeit het aandeel 'dagjes weg arrangementen' (concerten, festivalkaarten, pretparken, feesten) explosief en vormt inmiddels 35% van het totaal aantal veilingen
- In 2010 groeide het aantal bezoekers met ruim 140% -