EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Persbericht

29 november 2010

EVO hekelt strengere europese eisen voor zwaveluitstoot zeeschepen

Versnelde ingang zwaveleisen slecht voor milieu en concurrentiepositie Noordwest-Europese havens

EVO is tegenstander van versnelde invoering van strengere eisen voor zwaveluitstoot door zeeschepen in Noordwest-Europa dan mondiaal is vastgelegd. De International Maritime Organisation (IMO) heeft besloten om op de Noordzee, de Baltische Zee en het Kanaal vanaf 2015 een maximum aan zwaveluitstoot te laten gelden van 0,1 procent, terwijl mondiaal vanaf 2020 pas een maximum geldt van slechts 0,5 procent. Doorvoering van de plannen is slecht voor het milieu, de concurrentiepositie van Noordwest-Europese havens en short sea shipping en leidt to meer drukte op het Europees wegennet, zo vreest de verladersorganisatie.

EVO heeft de noodklok geluid bij de minister van Infrastructuur & Milieu en de Tweede Kamer die hierover morgen vergaderen. Op 2 en 3 december komen de Europese Transportministers bijeen. EVO wil dat de EU in de pas blijft lopen met de internationale afspraken die hierover gemaakt zijn. Dit betekent een verlaging van de zwavelnormen naar 0,5 procent in 2020. De organisatie hoopt dat de minister het tij kan keren.

EVO wijst er in een position paper aan de minister en de Tweede Kamer op dat doorvoering van de plannen van de IMO slecht is voor het milieu. Om het zwavelgehalte van brandstof te reduceren naar 0,1 procent, is veel energie nodig voor het raffinageproces. Dit leidt tot een verhoging van de CO2-uitstoot met 3 procent. Daarnaast zal het aanbod van bunkerfuel die aan de zwavelnorm voldoet afnemen omdat er een tekort aan raffinaderijen is. Hierdoor zal de brandstofprijs met maarliefst 60 tot 70 procent toenemen, met een hogere vrachtprijs tot gevolg. Tot slot vormen deze hogere vrachtprijzen een bedreiging voor short sea shipping omdat wegvervoer dan een aantrekkelijker alternatief wordt voor verladers. Deze modal shift van short sea shipping naar wegvervoer heeft negatieve gevolgen voor de doorstroming op het Europese wegennet en de uitstoot van schadelijke stoffen zoals NOx en CO2.