Ingezonden persbericht


Steeds meer CO2-innovaties in de afvalbranche
Vuilniswagen op aardgas draagt bij aan CO2-neutraal bedrijventerrein Emmen

Op vrijdag 26 november is door afvalbedrijf SITA en Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) Emmen een vuilniswagen op aardgas in gebruik genomen op bedrijventerrein Bargermeer in Emmen. Rijden op aardgas kan tot wel 20% CO2-uitstoot besparen ten opzichte van reguliere vrachtwagens. En CO2-reductie staat centraal in de plannen van SITA en VPB om - met de ondernemers samen - van Bargermeer een CO2-neutraal bedrijventerrein te maken. Nynke Houwing, milieuwethouder van Emmen verrichte de officiële ingebruikname van het voertuig door de eerste container te ledigen in deze wagen.

De inzet van een inzamelvoertuig op aardgas maakt deel uit van een groter project van de ondernemersvereniging VPB Emmen en SITA. Dit project heeft tot doel om door duurzaam afvalmanagement de CO2-uitstoot van bedrijventerrein Bargermeer in Emmen te verminderen en dit terrein CO2-neutraal te maken. Bargermeer is gelegen aan de A-37 bij Emmen en één van de grootste bedrijventerreinen van Noordoost Nederland. De ambitie van VPB en SITA sluit aan bij de ambitie en plannen van Gemeente Emmen. Nynke Houwing: "Als gemeente hebben wij de hulp van onze inwoners en ondernemers nodig om er samen voor te zorgen in 2020 klimaatneutraal te zijn. Het initiatief van SITA en VPB is daar een goed voorbeeld van. Samen aan de slag dus!" De inzet van de wagen én het uiterlijk ervan sluit ook aan bij de promotiecampagne 'Drenthe doet wat met je' van de Stichting Marketing Drenthe die op deze wijze aandacht vraagt voor ondermeer een schone toekomst in Drenthe.

Stappenplan: op weg naar CO2-neutraal Bargermeer
SITA en VPB bieden bedrijven in Emmen een totaalplan op het gebied van CO2-neutraal afvalmanagement. Op basis van een afvalscan krijgen bedrijven advies hoe afvalstromen het best ingezameld en verwerkt kunnen worden. Met behulp van de SITA CO2-scan wordt het effect van gescheiden inzameling berekend. En met behulp van Green Label zorgen SITA en VPB ook voor 100% CO2-compensatie; er wordt -namens de deelnemende bedrijven - geïnvesteerd in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Ook maakt een digitale CO2-reductiemeter de resultaten van het terrein bekend aan de omgeving. Naast een duurzame aanpak van inzameling is de verwerking van het afval van de bedrijven op Bargermeer gegarandeerd duurzaam, want dat is het specialisme van SITA. Afval wordt door SITA zoveel mogelijk ingezet als nieuwe grondstof, of anders nuttig toegepast, er wordt bijvoorbeeld energie mee opgewekt.

Duurzame innovaties
Aardgas (CNG) is een goed alternatief voor benzine en diesel omdat het schoon, stil en goedkoop is. Rijden op aardgas vermindert uitstoot van roet, fijnstof, CO2 en Nox. Aardgas draagt in grote mate bij aan CO2-reductie. Ook de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen staat niet stil. SITA anticipeert met deze wagen volledig op komende innovaties. Zo is de wagen al helemaal toegerust om te kunnen rijden op 'groengas': gas opgewekt uit afval. VPB Emmen is in gesprek met enkele partijen om een groengasknooppunt te realiseren op Bargermeer.

Over SITA
Activiteiten - SITA is specialist op het gebied van duurzaam afvalmanagement. SITA verzorgt de inzameling, de recycling of (energetische) verwerking van veel verschillende soorten afval: algemeen restafval, bedrijfsafval, glas, papier en karton en plastic en kunststof verpakkingen. Maar ook: vertrouwelijke informatiedragers, gevaarlijk afval en specifiek ziekenhuisafval. SITA heeft verder bedrijfsonderdelen voor de reiniging van straten, het bestrijden van plaagdieren, voor bodemsanering en voor rioolbeheer en -onderhoud. Bij SITA in Nederland werken ruim 2400 medewerkers verspreid over 40 vestigingen.


Organisatie - SITA Nederland is onderdeel van SITA Northern Europe Waste Services (NEWS). SITA NEWS is het samenwerkingsverband van de SITA-organisaties in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg en is onderdeel van SUEZ ENVIRONNEMENT, het water- en milieu-onderdeel van de industriële groep GDF SUEZ. Als gevolg van de fusie tussen Gaz de France en SUEZ tot GDF SUEZ, hebben de water- en milieu-activiteiten, onder de naam SUEZ ENVIRONNEMENT, een aparte beursnotering gekregen in Parijs. www.sita.nl

Over VPB Emmen
VPB staat voor Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen. VPB Emmen maakt zich sterk voor het realiseren van CO2-neutrale bedrijventerreinen. VPB doet dit door samen met haar leden en met partnerorganisaties te kijken naar energieverbruik, CO2-uitstoot en duurzaam afvalmanagement op bedrijventerreinen. VPB Emmen adviseert aangesloten bedrijven, helpt bij het behalen van duurzaamheiddoelstellingen en biedt haar leden duurzaam afvalmanagement: afvalpreventie, afvalscheiding, recycling en hergebruik.