Raad van de Europese Unie

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/nl/cfsp/118085.pdf

Brussel, 25 november 2010

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger, Catherine Ashton, namens de Europese Unie op de internationale Dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen, 25 november 2010

Vandaag is het de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om de internationale gemeenschap op te roepen meer werk te maken van de bestrijding van geweld tegen vrouwen overal ter wereld. Geweld tegen vrouwen en meisjes is waarschijnlijk de meest voorkomende schending van de mensenrechten van onze tijd. Het maakt jaarlijks miljoenen slachtoffers, in alle leeftijdscategorieën en zonder sociaal-economische, opleidings- en geografische begrenzingen, en het treft alle samenlevingen.
Seksueel geweld en verkrachting als oorlogswapen veroorzaken ernstig leed en ondermijnen de vredesopbouw en de economische ontwikkeling. De tiende verjaardag van Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad biedt een gelegenheid om de strijd tegen seksueel geweld op te voeren, vrouwen autonoom te maken zodat zij actief kunnen streven naar vrede en daders voor de rechter te brengen. Tien jaar na datum is de EU klaar om een voortrekkersrol te spelen.
Geweld tegen vrouwen is echter geenszins beperkt tot conflicten. De uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes is een prioriteit voor de Europese Unie. Ik dring er bij alle landen met klem op aan hun strijd tegen de straffeloosheid op te voeren en zich in te zetten voor de bescherming en reïntegratie van slachtoffers van geweld. Het gaat hierbij onder meer om de slachtoffers van schadelijke traditionele praktijken zoals genitale verminking van vrouwen en meisjes, het doden van meisjesbaby's en prenatale geslachtskeuze, alsook van huiselijk geweld, dat een van de meest voorkomende en minst zichtbare vormen van geweld tegen vrouwen is. De EU zal derde landen bij hun inspanningen steunen.

De instelling van een nieuwe VN-entiteit voor de rechten van vrouwen en gendergelijkheid, "VN-Vrouwen" genaamd, moet ertoe bijdragen dat het vermogen van de internationale gemeenschap om geweld tegen vrouwen te bestrijden, wordt versterkt. Ik zie uit naar nauwe samenwerking met VN-Vrouwen.