Gemeente Duiven


Onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik in de regio


----------
In de week van 29 november 2010 start een onderzoek naar het alcohol- en drugsgebruik van jongeren (12 tot 24 jaar) in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Jongeren uit de gemeenten, die zijn geselecteerd aan de hand van een steekproef, ontvangen een brief van de burgemeester van de gemeente waarin zij wonen. De jongere wordt uitgenodigd om aan een onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik mee te doen. In 2006 heeft een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden. Evenals in 2006, wordt het onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau BBSO uit Nijmegen.

De zes gemeenten willen weten wat het huidige gebruik van alcohol en drugs door jongeren is, zodat er een vergelijking kan worden gemaakt met de uitkomsten van het onderzoek in 2006. De uitkomsten van het onderzoek 2010 zijn voor de stuurgroep en de projectgroep van het project 'Jongeren, alcohol & drugs' uiteraard interessant. Het geeft een beeld over het mogelijke effect van het project en de uitkomsten kunnen worden meegenomen als uitgangspunt in de acties/activiteiten die nog gaan komen.

De jongeren, in de leeftijd van 12 tot 24 jaar, zijn willekeurig geselecteerd, aan de hand van een steekproef. De vragenlijst kan via internet ingevuld worden. Als de vragenlijst volledig en vóór 22 december wordt ingevuld, maken zij kans op het winnen van een iPod. Alle gegevens worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. In februari 2011 worden de uitslagen van het onderzoek verwacht en gepresenteerd.