GroenLinks
GroenLinks: EU te streng voor sociale huursector

Donderdag 11 november 2010, 14:58u - Marije Cornelissen

BRUSSEL, 11 november 2010 - Europarlementariërs verzetten zich tegen de te strenge beperkingen die de Europese Commissie oplegt aan landen om hun sociale huursector vorm te geven. GroenLinks tekende vandaag een schriftelijke verklaring waarin het Europees Parlement de Commissie oproept om regels voor staatsteun aan woningbouwcorporaties voorzichtiger toe te passen. In Nederland leidden de regels eerder al tot ophef.

GroenLinks vindt dat de definitie van sociale woningbouw als dienst van algemeen belang ruimer gedefinieerd moet. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen: "We moeten ons actief mengen in het debat over wat de Commissie als algemeen belang definieert. Anders lopen we het risico dat diensten met een sociale functie door het te hardhandig opleggen van marktwerking aan kwaliteit verliezen."

De discussie deed in Nederland ook al stof opwaaien toen de regering met de Europese Commissie overeen kwam dat alleen sociale woningbouw mag worden toegewezen aan inkomens tot 33.000 euro per jaar.

Cornelissen: "Die inkomensgrens is te streng. Hierdoor komt een grote groep huurders met inkomens net boven de 33.000 euro per jaar in de problemen omdat er te weinig betaalbare huisvesting aanwezig is."

De Europese Commissie vindt dat zogenaamde 'diensten van algemeen economisch belang' zoals de sociale woningbouw alleen uitgezonderd zijn van concurrentieregels als het ten goede komt aan achterstandsgroepen. GroenLinks vindt echter dat de Commissie onvoldoende rekening houdt met de specifieke situatie van individuele landen. "De te strenge toepassing van concurrentieregels is een te grote schok voor het sociale huurstelsel in Nederland. Oneerlijke staatsteun moet worden aangepakt, maar in dit geval komen 43.000 huishoudens in Nederland per jaar in moeilijkheden. Dat kan niet de bedoeling zijn van het Europees concurrentiebeleid. Overigens is dit wel een signaal van de Commissie dat de woningmarkt in Nederland op de schop moet, maar daar lijkt de regering voorlopig niet aan te willen," aldus Cornelissen.