Ingezonden persbericht


Persbericht D66 Rotterdam
Maandag 29 november 2010

Afdelingsvoorzitter D66 Rotterdam treedt terug

Jos Elbers legt zijn functie neer als voorzitter van de afdeling van D66 Rotterdam. Tot 1 september 2007 was hij bestuursvoorzitter van InHolland. Naar aanleiding van het Volkskrant artikel van 20 november 2010 en de negatieve uitstraling in de pers betreurt hij dat D66 in dit mediaspel wordt betrokken. Jos Elbers: "Ik wil voorkomen dat het imago van D66 geschaad wordt. Dat ik nu opeens word betrokken bij een steekspel in de media, dat kan de partij niet gebruiken. Zeker niet nu D66 weer met nieuwe energie in de lift zit".

Er gaat een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs plaatsvinden naar de periode 1 januari 2006 tot heden. De rapportage daarvan zal te zijner tijd ook onderwerp zijn van overleg in de Tweede Kamer. D66 moet volledig de vrijheid hebben om zonder binding tot opvattingen en oordelen te komen. Om elke schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan zegt Jos Elbers tijdelijk zijn lidmaatschap op en legt dus ook het voorzitterschap neer.

Chantal Zeegers (plaatsvervangend voorzitter van D66 Rotterdam): "Wij betreuren de situatie zeer, maar respecteren zijn besluit. Het kenmerkt Jos Elbers en zijn goede voornemens met D66 dat hij in het belang van D66 zich terug trekt als voorzitter."