Vitens


Opfrisbeurt voor watertoren Culemborg?

Utrecht, 29 november 2010 - De watertoren in de Culemborgse wijk EVA Lanxmeer wordt gezien als het visitekaartje van de stad. Het uiterlijk van de toren kan volgens velen aantrekkelijker worden gemaakt. Vitens laat daarom een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren waaruit moet blijken op welke wijzen de uitstraling van de 100 jaar oude toren kan worden verbeterd.

Watertoren
De watertoren aan de Rijksstraatweg is gebouwd in 1910. Nieuwe technieken hebben de toren overbodig gemaakt, waardoor de toren in 2005 buiten gebruik is gesteld. In 1972 is de watertoren gerenoveerd. Vanwege instortingsgevaar is aan de bovenzijde van de toren het metselwerk weggehaald en daarvoor is een aluminium wand in de plaats gekomen. Met zijn 35 meter hoogte is de toren nog steeds een markante verschijning in het Culemborgse straatbeeld.

Waterwingebied
Aangezien de toren in een actief waterwingebied staat, is het niet mogelijk gebleken een passende herbestemming te vinden. Ook kunnen er niet zomaar verbouwingswerkzaamheden aan de toren worden uitgevoerd. In waterwingebieden gelden namelijk strenge regels gelden om de bodem en daarmee de kwaliteit van het drinkwater te beschermen.

Haalbaarheidsonderzoek
Een van de pleitbezorgers voor het verbeteren van de uitstraling van de watertoren is Jenk Stronks van Bureau Inspiratie, inwoner van Culemborg in de wijk EVA Lanxmeer. Hij stelde Vitens voor om in het kader van de honderdste verjaardag van de watertoren te onderzoeken of er verbetering van de uitstraling van de toren is te realiseren. Zijn opzet is om daarbij een breed draagvlak van gemeente, burgers en bedrijven te creëren. Vitens heeft hier positief op gereageerd onder voorwaarde dat het gaat om een project van tijdelijke duur. Vitens betaalt hierbij het haalbaarheidsonderzoek en voor de financiering van vervolgplannen zullen andere partijen gevonden moeten worden.

Resultaten
De eerste resultaten van het onderzoek worden in december van dit jaar verwacht. Vitens zal op basis hiervan besluiten of er voldoende draagvlak is de watertoren tijdelijk beschikbaar te stellen.